Η Συμμαχία Πολιτών για Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε το 1992 και γιορτάζεται παγκοσμίως, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Μια κοινωνία που διατηρεί περιθωριοποιημένα τα άτομα με αναπηρίες είναι μια κοινωνία με αναπηρία. Ως Συμμαχία Πολιτών αγωνιζόμαστε ούτως ώστε το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αναπηρία, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του.

Προτείνουμε:


1. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και καταχώρηση στοιχείων για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στην διαχείριση ατόμου με αναπηρία μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6 ετών με το δικαίωμα επιλογής ειδικών και κέντρων παρέμβασης στις οικογένειες. Κάλυψη στο 100% των δαπανών από το κράτος.

3. Επέμβαση στην Εκπαίδευση με την σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και την εντατική και συστηματική εκπαίδευση τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο έργο τους.

4. Αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Κάλυψη στο 100% των δαπανών για να έχει το άτομο ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.


Θα συνεχίσουμε ν' αγωνιζόμαστε για να παρέχεται στο δικαιούχο άτομο, η δυνατότητα ν’ αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται, εγκεκριμένα από το δημόσιο, προγράμματα.