Η Συμμαχία Πολιτών για οδηγία ΕΕ προς κράτη μέλη για καθιέρωση κατώτατου μισθού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 28 Οκτωβρίου, το κείμενο το οποίο θ’ αποτελέσει δεσμευτική οδηγία και το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη νομοθετική ρύθμιση κατώτατου μισθού σ’ όλα τα κράτη μέλη, όπου οι συλλογικές συμβάσεις δεν καλύπτουν πέραν του 70% των εργαζομένων. Η Κομισιόν εκτιμά ότι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο απ’ την κρίση του κορωνοϊού είναι οι εργαζόμενοι που υποαμείβονται, μ’ αποτέλεσμα να μεγαλώνει το ποσοστό της φτώχειας. Εξού και εισηγείται καθιέρωση καθώς και αύξηση των κατώτατων μισθών.

Η εν λόγω κίνηση της Κομισιόν χαιρετίστηκε από τις συντεχνίες, ενώ η οργάνωση των εργοδοτών δεν θέλει δεσμευτική νομοθετική ρύθμιση.


Ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε καταθέσει Πρόταση Νόμου στη Βουλή, την οποία ώθησε το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε μελέτες, με πρόθεση να ρυθμίσει με διατάγματα κατώτατο μισθό για όλα τα επαγγέλματα. Παραδόξως, εργοδοτικές και συντεχνιακές οργανώσεις συμφωνούν όπως οι μισθοί να ρυθμίζονται μέσα απ’ τις συλλογικές συμβάσεις.

Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σ’ υλοποίηση της δέσμευσής της, για να πάψει η Κύπρος να είναι μια απ’ τις έξι χώρες της ΕΕ που δεν έχουν νομοθετικά ρυθμίσει εθνικό κατώτατο μισθό.


Η θέση για εφαρμογή ρύθμισης κατώτατου μισθού, όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 5% δεν μας βρίσκει σύμφωνους και τονίζουμε ότι σε κανένα σημείο του κειμένου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν τίθεται ανάλογη πρόνοια.

40 views0 comments