Η Συμμαχία Πολιτών για τη λίστα 22 ΠΕΠ με «κόκκινα δάνεια»

Η Συμμαχία Πολιτών με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της λίστας με τα ΜΕΔ τα οποία ανήκουν σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, επαναφέρει την πρόταση της για διορισμό επιτροπής εμπειρογνωμόνων τόσο για την υφιστάμενη λίστα όσο και για τη «λίστα Γιωρκάτζη».

Προτείνουμε τον διορισμό ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει σε βάθος τη λίστα με τα κόκκινα δάνεια που ανήκουν σε 22 ΠΕΠ, τη λίστα Γιωρκάτζη, καθώς και το ζήτημα ευνοϊκής μεταχείρισης Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.


Μόνο έτσι θα πετύχουμε αξιόπιστη και πλήρη πληροφόρηση της κοινωνίας. Αποτελεί λαϊκή απαίτηση η διαφάνεια και η κάθαρση στον πολιτικό βίο του τόπου και είναι υποχρέωση μας να το πράξουμε.