Η Συμμαχία Πολιτών για καταψήφιση πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου

Καταψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, για τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου (Ν1/1990).

Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει λύπη για την καταψήφιση της σχετικής πρότασης νόμου που είχε ως στόχο την ανάληψη αστικής ευθύνης από δημόσιο λειτουργό, ο οποίος αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι έχει επιδείξει αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, κατά τη μεταφορά ευρωπαϊκής οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, μ’ αποτέλεσμα την καταδίκη της ΚΔ από δικαστήριο της ΕΕ και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.


Η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Γιώργος Λιλλήκας ασφαλώς δεν στόχευε στη θυματοποίηση κανενός. Αντιθέτως, σκοπός ήταν η αντιμετώπιση των συστηματικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην ετοιμασία και κατάθεση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ψήφιση νομοσχεδίων από τη Βουλή, χωρίς να της παρέχεται επαρκής χρόνος για την ουσιαστική μελέτη τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.


Είναι αδιανόητο, να διαπιστώνεται αποδεδειγμένα ότι δημόσιος λειτουργός επέδειξε εγκληματική αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (με αποτέλεσμα ίσως τις οικονομικές κυρώσεις τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες), αναλαμβάνοντας - λεκτικά και ανώδυνα - δήθεν την ευθύνη.