• Antonis Antoniou

Η Συμμαχία Πολιτών για καταπολέμηση διαπλοκής και διαφθοράς

Ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν συγκεκριμένες δέσμες προτάσεων με αντικείμενο την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, αλλά και για τη θέσπιση κανόνων διαφάνειας και αναβάθμισης της Δικαιοσύνης.

Τα διαδοχικά σκάνδαλα διαπλοκής, διαφθοράς και αναξιοκρατίας αποτελούν μάστιγα πλέον για τον τόπο μας και εκτιμούμε ότι έφτασε η ώρα να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Η κυπριακή κοινωνία δεν αντέχει άλλο σκάνδαλο διαφθοράς, το ποτήρι έχει ξεχειλίσει από καιρό, γι’ αυτό και οι πολίτες γυρίζουν ολοένα και περισσότεροι την πλάτη στα πολιτικά πρόσωπα.


Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την πολιτική και προς τους πολιτικούς, μπορεί να επανακτηθεί μόνο με τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων διαφάνειας και συγκεκριμένων μέτρων κατά της διαφθοράς. Κανόνες που δεν θ΄αφήνουν περιθώρια ασυδοσίας και κατάχρησης από εμπλεκόμενους λειτουργούς και αξιωματούχους, καθώς και κανόνες που θα εμπνέουν στην κοινωνία αίσθημα αξιοπιστίας και δικαιοσύνης.


Δυστυχώς, οι πλείστες προτάσεις και προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης κανόνων διαφάνειας πέφτουν στο κενό, λόγω της διαπλοκής του κομματικού κατεστημένου με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.


Υπενθυμίζουμε μόνο μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το Κίνημά μας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής:

· Δημιουργία Συμβουλίου Πάταξης και Διαπλοκής Διαφθοράς: Ένα συμβούλιο που θα απαρτίζεται από πρώην δικαστές και εισαγγελείς. Ένα ανεξάρτητο σώμα με ευθύνη διαμόρφωσης πολιτικής προς το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά ταυτόχρονα και εποπτεία έτσι ώστε με τις ετήσιες εκθέσεις του να διαπιστώνουμε υλοποίηση ή μη αποφάσεων.


· Ενίσχυση Μηχανισμού Εσωτερικού Ελέγχου: Σε όλα τα Υπουργεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, αρχές και θεσμούς του κράτους με επαγγελματίες που θα τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης. Είναι η μόνη διαδικασία που μπορεί να επιτρέπει στο κράτος να κλείνει τρύπες, να διαπιστώνει έγκαιρα αδυναμίες στα διάφορα συστήματα και να τα επιλύει μη επιτρέποντας στους διαφόρους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται διαδικασίες ή αδυναμίες, για προσωπικό ή κομματικό- οικονομικό όφελος.


· Αρχή της προσωπικής αστικής ευθύνης: Nα εισαχθεί επιτέλους και στην χώρα μας η αρχή αυτή για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή έχουν την ευθύνη εκτελεστικών αποφάσεων. Είναι αδιανόητο σήμερα να διαπιστώνονται «λάθη» ή αποφάσεις που κόστισαν στο δημόσιο αρκετά εκατομμύρια ευρώ και η μόνη κατηγορία να είναι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης γενικά και αόριστα ή η ανάληψη πειθαρχικής ευθύνης. Ο μόνος τρόπος για να καταδικαστεί σήμερα κάποιος ο οποίος με τις λανθασμένες αποφάσεις του ή εάν θέλετε για την εγκληματική αμέλεια που επέδειξε στην λήψη αποφάσεων είναι να μπορέσει η πολιτεία να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει αποδείξεις ότι χρηματίστηκε ο ίδιος για να καταδικαστεί. Η αρχή της προσωπικής αστικής ευθύνης ουσιαστικά θα καθιστά υπεύθυνους να πληρώνουν αυτούς τους οποίους δημιούργησαν τα προβλήματα με τις αποφάσεις τους και όχι να πληρώνει ο Κύπριος πολίτης.


· Διαδικασία Ελέγχου των Εκθέσεων του Πόθεν Έσχες πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων: Ο έλεγχος θα γίνετε από Ανεξάρτητο Σώμα Ελεγκτών το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο από το Νόμο να μπορεί να προβαίνει σε συνεντεύξεις και να ζητά διευκρινιστικές πληροφορίες από τους ελεγχόμενους πολιτειακούς αξιωματούχους. Εάν δεν μείνει ικανοποιημένο από τις συμπληρωματικές πληροφορίες τότε το Σώμα να έχει το δικαίωμα να αποστέλλει το συγκεκριμένο φάκελο στην Γενική Εισαγγελία για τα περαιτέρω.


· Όλες οι αποφάσεις όλων των θεσμών του κράτους, των Δημόσιων ή Ημιδημόσιων Οργανισμών ή Οργανισμών που χρηματοδοτούνται, πλήρως ή μερικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο μαζί με τα αιτιολογικά των αποφάσεων τους.


· Επιπρόσθετα, προτείνουμε την θεσμοθέτηση του δικαιώματος του κάθε πολίτη να έχει πλήρη πρόσβαση σε αρχεία του κράτους που τον αφορούν. Η πρόσβαση θα είναι άμεση και η όποια παρεμπόδιση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να τιμωρείται ποινικά.


· Εισαγωγή του Ανακλητού. Να δοθεί η νομική δυνατότητα στους πολίτες, με δημοκρατικές διαδικασίες να ανακαλούν τους εκλελεγμένους αντιπροσώπους τους (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Βουλευτές, Δημάρχους κλπ) πριν τη λήξη της θητείας τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συλλογή υπογραφών από το 25% του εκλογικού σώματος που εξέλεξε τον αξιωματούχο, να διεξάγεται δημοψήφισμα. Αν το 50% συν μια ψήφος απαιτήσει την αναπομπή του αξιωματούχου, τότε εντός 40 ημερών διεξάγεται επαναληπτική εκλογή.


· Ασυμβίβαστο – Σύγκρουση Συμφερόντων. Τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε παράλειψη δήλωσης ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων να οδηγεί σε έκπτωση από αξίωμα ή άλλες κυρώσεις.


· Αποκατάσταση ζημιάς στον Πολίτη. Να ψηφιστεί Νόμος ο οποίος θα καθορίζει και θα εξειδικεύει την ευθύνη της Δημοκρατίας για κάθε ζημιογόνα άδικη πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή των αρχών της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή κατ’ επίκληση των καθηκόντων τους έναντι οιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας.