Η Συμμαχία Πολιτών για εμβολιασμό επαγγελματιών σε χώρους με μαζική παρουσία

Θεωρούμε αδιανόητο ότι επαγγελματίες οι οποίοι εξυπηρετούν μεγάλες μάζες πληθυσμού, παρουσιάζονται ως «αρνητές του εμβολίου» κατά της COVID -19. Το δημόσιο συμφέρον και η δημόσια Υγεία υπερβαίνουν κάθε προσωπικής πεποίθησης.

Αρνητική εντύπωση προκαλεί η στάση που τηρούν επαγγελματίες, που αν και λόγω της φύσης της εργασίας τους έρχονται σ’ επαφή με μάζες πληθυσμού, εντούτοις παρουσιάζονται ως «αρνητές του εμβολίου» κατά της COVID-19.


H Συμμαχία Πολιτών τονίζει ότι οι επαγγελματίες σε κάθε χώρο με μαζική παρουσία, πρέπει να θέσουν την υγεία των συνανθρώπων τους πάνω απ’ τα προσωπικά πιστεύω και τις προσωπικές επιλογές.


Δεν είναι νοητό, τα προσωπικά πιστεύω των εν λόγω επαγγελματιών να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων πολιτών, οι οποίοι υποχρεούνται να συνεργαστούν ή να συναντηθούν μαζί τους. Όπως επιδεικνύεται απ’ όλους μας σεβασμός σε κάθε προσωπική άποψη, ανάλογα πρέπει να επιδεικνύεται και σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και τη Δημόσια Υγεία.