Η Συμμαχία Πολιτών για έκθεση Γεν. Ελεγκτή και νέα αντιπαράθεση με ΓΕ

Updated: Nov 29, 2020

Δεν λέει να κοπάσει η αντιπαράθεση Γενικού Ελεγκτή και Γενικού Εισαγγελέα. Αφορμή αποτέλεσε αυτή τη φορά η δημοσιοποίηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή που αφορούσε κακώς έχοντα και αθέμιτες πρακτικές που φαίνεται να εφαρμόζονταν στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.

Ανάμεσα σ’ άλλα, ο Γενικός Ελεγκτής εντοπίζει κατάχρηση εξουσίας και αθέμιτες πρακτικές από αξιωματούχους του κράτους, κατά την εφαρμογή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.


Η Συμμαχία Πολιτών τονίζει ότι τα εν λόγω ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πρέπει να τύχουν εξέτασης από ανεξάρτητη επιτροπή.


Παράλληλα, ελπίζουμε να μην γίνουμε ακόμα μία φορά μάρτυρες νέας αντιπαράθεσης θεσμών, η οποία θα οξύνει την κρίση θεσμών και απαξίωση εκ μέρους των πολιτών.