Η Συμμαχία Πολιτών για έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ΜΕΔ Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων

Απώλεια εσόδων από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση της, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Για τα 161 ΠΕΠ που εξετάστηκαν βρέθηκαν 49 ΠΕΠ χωρίς χορηγήσεις από πρώην ΣΠΙ, 60 ΠΕΠ με μόνο εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και 52 ΠΕΠ με χορηγήσεις που κατέστησαν ως μη εξυπηρετούμενες, έστω και για μια χρονική περίοδο. Η Συμμαχία Πολιτών ζητά δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης με ονόματα, όμοια με τη λίστα Γιωρκάτζη.

Ο χειρισμός ορισμένων απ' τα συγκεκριμένα ΜΕΔ, από την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, οδήγησε ή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και κατ’ επέκταση για τη Δημοκρατία, όπως καταγράφεται στην έκθεση.


Στ' αξιοσημείωτα από τη σημερινή έκθεση, είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για χαριστικά δάνεια ή χαριστικές διαγραφές ή αναδιαρθρώσεις υπέρ συγκεκριμένων πολιτικών ή συνδεδεμένων προσώπων, αλλά δίδεται απλά η δυνατότητα πληροφόρησης για το ύψος των δανείων που έλαβαν, τις εξασφαλίσεις, τις αναδιαρθρώσεις που έκαναν κατά καιρούς, τις δόσεις που πληρώνουν σήμερα ή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εξακολουθούν να έχουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ.


Ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε πιέσει για δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης με ονόματα. Θέσαμε το ζήτημα και στην ad hoc επιτροπή και εξακολουθούμε να ζητούμε: Όπως έγινε με τη λίστα Γιωρκάτζη έτσι και τώρα, μ' απόφαση της Βουλής, να δοθεί η έκθεση μ' ονόματα στη δημοσιότητα.


Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Εδώ και τώρα διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα!