Η Συμμαχία Πολιτών για έκθεση ελεγκτικής υπηρεσίας για πολιτογραφήσεις

Την έκθεση της για τις πολιτογραφήσεις, δημοσιοποίησε σήμερα η Ελεγκτική υπηρεσία.

Η Συμμαχία Πολιτών θεωρεί ότι τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων της ΚΔ, τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα σε σχετική έκθεση, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.


Όπως υποδείξαμε και σε παλαιότερη ανακοίνωση του Κινήματός μας, αναμένουμε από την Κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις με απόλυτη διαφάνεια. Εκεί όπου θα διαφανεί ότι υπήρξε κατάχρηση ή εκμετάλλευση του προγράμματος πολιτογραφήσεων, αναμένουμε να αποδοθούν ευθύνες.


Η Συμμαχία Πολιτών συμφωνεί με τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για περισσότερη διαφάνεια και αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου των πολιτογραφήσεων.

Ταυτόχρονα όμως τονίζουμε ότι, το αν πρέπει ή όχι μέλη των οικογενειών των επενδυτών ν’ αποκτούν ταυτόχρονα το κυπριακό διαβατήριο, είναι ζήτημα πολιτικής το οποίο το ρυθμίζουν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία και δεν είναι αρμοδιότητα του Γενικού Ελεγκτή.