Η Συμμαχία Πολιτών για εξαγγελίες ΥΠΕΣ για αναθεωρημένη στεγαστική πολιτική

Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε σήμερα για τις προθέσεις της Κυβέρνησης, ν’ αναθεωρήσει τη στεγαστική της πολιτική.

Η Συμμαχία Πολιτών χαιρετίζει τις σημερινές εξαγγελίες και εκφράζει ικανοποίηση καθώς στη νέα δέσμη μέτρων προς αναθεώρηση της στεγαστικής πολιτικής, εντάσσονται αρκετές από τις προτάσεις που καταθέσαμε στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια που καταβάλλαμε για να καταστεί η στεγαστική πολιτική πιο ευέλικτη και αποτελεσματική.


Ως Συμμαχία Πολιτών καταθέσαμε προτάσεις νόμου με σκοπό την ταχύτερη έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου. Παράλληλα, καλούσαμε την Κυβέρνηση όπως κινηθεί προς εξεύρεση πρόσθετων κονδυλίων, ούτως ώστε να δοθεί συνέχεια στην πολιτική που παρέχει στήριξη και διευκολύνσεις στους πρόσφυγες.


Την ίδια ώρα, καλούσαμε την Κυβέρνηση όπως κινηθεί προς εξεύρεση πρόσθετων κονδυλίων, ούτως ώστε να καλύψει και άλλες Κοινότητες λαμβάνοντας υπόψιν και τις αποστάσεις από τ’ αστικά κέντρα πέραν από το κριτήριο του υψόμετρου. Γι’ αυτο και το σχέδιο επεκτάθηκε σε 259 κοινότητες αντί σε 128, λαμβάνοντας υπόψιν και τη θέση του Κινήματός μας, για τις ειδικές κατασκευές για το κεκλιμένο του εδάφους, όπου χρειάζονται επιπλέον κόστη για τη διαμόρφωση του οικοπέδου.


Καταλήγοντας, καλούμε την Κυβέρνηση να προνοήσει και για τον προσφυγικό κόσμο με προσφυγικά οικόπεδα, παράλληλα μ’ αντισταθμιστικά μέτρα για όσους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίτλους ιδιοκτησίας.


Αχιλλέας Μαλαχουρίδης

Αντιπρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών