Η Συμμαχία Πολιτών για αναστολή εκποίησεων πρώτης κατοικίας μέχρι τέλος Μαρτίου 21

Η απόφαση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου για παράταση της περιόδου αναστολής εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων που αφορούν κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000 μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021, αποτελεί θετική εξέλιξη χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα.

Η δεινή θέση στην οποία βρέθηκαν χιλιάδες δανειολήπτες καθώς και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που επιφέρει η κρίση από την πανδημία, δεν θα επιλυθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, το χρονικό περιθώριο δηλαδή που αποφάσισε ο Σύνδεσμος Τραπεζών για ν’ ανασταλούν οι εκποιήσεις πρώτης κατοικίας.


Αντιθέτως, αναμένεται αύξηση της ανεργίας από τις αρχές του 2021 ενώ και οι υπόλοιποι δείκτες της Οικονομίας αναμένεται να επιδεινωθούν. Οι δανειολήπτες θα βρίσκονται στην ίδια ή και δυσμενέστερη θέση εώς το τέλος Μαρτίου γι αυτό και θεωρούμε ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα η απόφαση που λήφθηκε.


Επίσης, εξακολουθεί να υφίσταται το βασικό ζήτημα για πολλούς δανειολήπτες, χωρίς αυτό να αντιμετωπίζεται, το δικαίωμα τους δηλαδή για να προσφεύγουν στο Δικαστήριο για τις υποθέσεις τους.