Η Συμμαχία Γυναικών για καταγγελίες από θύματα σεξουαλικών κακοποιήσεων


Δήλωση της Προέδρου της Συμμαχίας Γυναικών και υποψήφιας βουλεύτριας με το συνδυασμό «ΕΔΕΚ – Κοινωνική Συμμαχία», Ρένας Γιαβάση.

Μ’ αφορμή τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα για καταχώρηση ενώπιον της δικαιοσύνης υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης, μετά από σχετική καταγγελία, τονίζουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν άμεσα και εις βάθος όλες οι καταγγελίες που αφορούν παρόμοιας φύσεως αδικήματα.

Είναι η κατάλληλη ώρα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να σταλεί το μήνυμα προς την κοινωνία ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο. Όποιαδήποτε αδιαφορία ή ολιγωρία εκ μέρους του κράτους, πιθανόν να αποβεί μοιραία σ’ ότι αφορά στην ενθάρρυνση και άλλων θυμάτων για να μιλήσουν.


Αν σταλεί το μήνυμα στην κοινωνία και ειδικότερα στα θύματα σεξουαλικών κακοποιήσεων ότι οι αρχές αδυνατούν ν΄αποδόσουν δικαιοσύνη, τότε αυτό θ’ αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για επόμενα τυχόντα θύματα για να καταγγείλουν το θύτη. Παράλληλα, η ατιμωρησία θα δώσει κίνητρα στους θύτες για να συνεχίσουν το άθλιο έργο τους.


Συνεπώς, δεν μπορούμε να αρκεστούμε ούτε στην καταχώρηση μίας υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης, ούτε και σ’ επιφανειακές προσεγγίσεις. Οφείλουμε να παλέψουμε ώστε η Πολιτεία να παρέχει τις δομές εκείνες που να ενθαρρύνουν αφενός τις γυναίκες να μιλήσουν αλλά αφετέρου και κυρίως να είναι εκεί, δίπλα τους, για να τις στηρίξουν στα επόμενα τους βήματα. Και πρέπει ν’ αρχίσουμε απ’ τα βασικά:


• Οι αρμόδιες υπηρεσίες να στελεχωθούν με κατάλληλο/εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να γίνεται έγκαιρη και σωστή διάγνωση των περιστατικών αλλά κυρίως να γίνεται ορθή προστασία και ψυχολογική στήριξη των θυμάτων.


• Να υπάρχουν και κυρίως να εφαρμόζονται πρωτόκολλα στις περιπτώσεις αντιμετώπισης των θυμάτων σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας.


• Να υπάρχει θεσμοθετημένος συντονισμός των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν αυτά τα περιστατικά.


• Να δημιουργηθούν δομές υποστήριξης και προστασίας του θύματος κατά τις διαδικασίες διερεύνησης ενός καταγγελλόμενου βιασμού.


• Να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.


• Να ψηφιστεί επιτέλους το νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της παρενοχλητικής παρακολούθησης και της παρενόχλησης που εκκρεμεί από το 2017.


Καθοριστικός παράγοντας για την εξάλειψη των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης, θ’ αποτελέσει και η μετάβαση από την πατριαρχική κοινωνία στην κοινωνία της ισότητας και των ίσων δικαιωμάτων. Και τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Παιδείας, ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Είναι εδώ που καλείται το Υπουργείο Παιδείας να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στον αγώνα που γίνεται για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων.