Φωτιά οι τιμές καυσίμων

Ενάμιση χρόνο εκκρεμεί η ετοιμασία της Πρόταση Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών ώστε να επωμίζονται τα πρόστιμα της Κ.Δ από Ε.Ε όσοι φέρουν ευθύνη για την κωλυσιεργία

Για άλλη μια φορά την ανικανότητα της Κυβέρνησης να λάβει μέτρα για να καλυφθεί ο στόχος του 10% που έθεσαν οι Βρυξέλλες για διείσδυση ΑΠΕ στις μεταφορές κυριολεκτικά την πληρώνουν οι πολίτες.


Πάγια θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι έτσι ώστε μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και το φυσικό αέριο να μειωθεί το κόστος των πολιτών τόσο για τη μετακίνηση τους όσο και για την ενέργεια που καταναλώνουν στα σπίτια τους.


Θέση μας είναι ότι έστω και τώρα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για υγραεροκίνηση στα αυτοκίνητα αλλά και σοβαρά κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.


Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε ότι από τον Μάιο του 2018 ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών ζήτησε όπως ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατόν πρόταση νόμου, η οποία θα προβλέπει πως σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να πληρώσει το οποιοδήποτε πρόστιμο ή της επιβληθεί η οποιαδήποτε κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση εναρμόνισης της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο τότε το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει το κράτος να το επωμίζονται όσοι φέρουν την ευθύνης της καθυστέρησης.


Ο σκοπός της πρότασης νόμου είναι να τερματιστεί η απαράδεκτη σημερινή πρακτική η οποία επιβαρύνει το κράτος και κατ’ επέκταση τους πολίτες με δεκάδες εκατομμύρια λόγο της καθυστέρησης στην εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Δίνεται αρκετό περιθώριο μηνών ή και μερικών ετών στο να εναρμονίσουμε τις νομοθεσίες μας και παρατηρείται πολλές φορές να συζητούμε στην Βουλή είτε στο παρά πέντε είτε μετά την επιβολή προστίμων / κυρώσεων.

1 view0 comments