• Γραφείο Τύπου

Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, την οποία ως Συμμαχία Πολιτών χαιρετίζουμε.


Η εν λόγω στρατηγική για να επιτύχει χρειάζεται να συνοδευτεί από ποικίλες και πολλές δράσεις, την ίδια ώρα που πρέπει να εκλείψει στο μέγιστο δυνατό βαθμό η γραφειοκρατία η οποία απειλεί χρονοδιαγράμματα και υλοποιήσιμες δραστηριότητες.


Ως Συμμαχία Πολιτών, με τα δεδομένα αυτά θα ανταποκριθούμε θετικά και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας εντός κοινοβουλίου για να ενισχύσουμε την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.


Ευχόμαστε ότι η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Νομική Υπηρεσία ή άλλα Υπουργία κατά την περίοδο της υλοποίησης τους. Τονίζουμε το γεγονός ότι πολλές από τις δράσεις αφορούν υπηρεσίες του κράτους.


Όπως άλλωστε αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα κατά τη συνάντηση του στις 19 Δεκεμβρίου με τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίο, εκεί και όπου μπορούμε είτε μέσω κοινοβουλίου, είτε με παρεμβάσεις σε άλλα υπουργεία - οι υπηρεσίες των οποίων άπτονται ή μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας - ή με παρεμβάσεις μας στην τοπική αυτοδιοίκηση για να επιλύσουμε μία σειρά από προβλήματα τα οποία μας ανέφερε ο κ. Υφυπουργός, θα το πράξουμε. Σκοπός μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος και ταυτόχρονα η βελτίωση της εικόνας της Κύπρου, προκειμένου να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στη χώρα μας υψηλότερης ποιότητας τουρίστες.

4 views0 comments