Επιβεβλημένη η Εθνική Ενότητα

Τη στιγμή που ορθά απαιτούμε έμπρακτη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τουρκικές προκλήσεις δυστυχώς στο Εθνικό Συμβούλιο δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνηθεί ομόφωνη κοινή ανακοίνωση.


Στις κρίσιμες στιγμές ο λαός μας ορθά απαιτεί η πολιτική ηγεσία με σοβαρότητα και ενότητα να αντιμετωπίζει τις τουρκικές προκλήσεις. Για αυτό το λόγο επιμείναμε πως θα έπρεπε να εκδοθεί ομόφωνη ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που συμβάλουν στην περαιτέρω πόλωση του κλίματος δεν εξυπηρετούν την εθνική μας υπόθεση.


Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις και να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν: Καταδίκη της Τουρκίας, υπόδειξη στα ΗΕ και στην ΕΕ ότι με τις ενέργειες της, η Τουρκία, υποσκάπτει την πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ για νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, και απαίτηση από την ΕΕ για αλληλεγγύη και ουσιαστικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας.


Οι στιγμές είναι κρίσιμες και δεν προσφέρονται για πολιτικές αντιπαραθέσεις.


Εκπρ. Τύπου | Ανδρέας Αποστόλου

8 views0 comments