Επιστολή Γ. Λιλλήκα σε ΠτΔ για ειδική άδεια γονέων κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας σχολείων

Αυτούσια η επιστολή:

Προς: Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας

κύριο Νίκο Αναστασιάδη

11 Μαρτίου 2020


Ο Covid–19, γνωστός ως κορωνοϊός, έχει κηρυχτεί πλέον πανδημία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να εκφράζει την έντονη του ανησυχία. Δυστυχώς, από αυτή την πανδημία έχει πληγεί και η Κύπρος με τα πρόσφατα, αυξητικά, θετικά ευρήματα.


Δράττομαι της ευκαιρίας να σας συγχαρώ για την έγκαιρη αντίδραση της Κυβέρνησης με το κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η εφαρμογή ενός αυστηρού πρωτοκόλλου ελέγχου των διερχομένων και στα οδοφράγματα. Επίσης, θεωρούμε ότι οι διαδικασίες σωστότερου ελέγχου με καλύτερη απόδοση δεν αφορά μόνο στα οδοφράγματα αλλά πρέπει να εφαρμόζεται και στα λιμάνια και αεροδρόμια της Δημοκρατίας.


Όσον αφορά στην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων παγκύπρια, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ ορθό προληπτικό μέτρο. Το μέτρο αυτό όμως, οφείλουμε να το συνοδεύσουμε με μέτρα και διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους γονείς των μαθητών. Δεν έχουν όλοι την εναλλακτική της φροντίδας των παιδιών από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και ούτε πρέπει να επιβαρύνουμε αυτή τη γενιά η οποία εμπίπτει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πλήττει ο κορωνοϊός.


Προς τούτη την κατεύθυνση, η Συμμαχία Πολιτών προτείνει όπως για όσες ημέρες κριθεί επιβεβλημένη η αναστολή των σχολείων, να παραχωρηθεί το δικαίωμα σε όλους τους γονείς να λαμβάνουν ειδική άδεια, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), με πλήρεις αποδοχές. Η ειδική άδεια να ισχύει τόσο για τους δημόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Πρόταση μας είναι όπως, για όσο διάστημα χρειαστούν οι γονείς να λάβουν άδεια, τα 2/3 της άδειας να λογίζεται ως ειδική άδεια και η υπόλοιπη να καταγράφεται ως κανονική άδεια.


Στις περιπτώσεις που η ειδική άδεια χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του.


Στις περιπτώσεις που η ειδική άδεια χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα τότε εισηγούμαστε όπως η Κυβέρνηση καλύψει το 1/3 του μισθού προσφέροντας και φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να αποταθεί στα ειδικά ταμεία που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και να απορροφήσει κονδύλια στήριξης του ιδιωτικού τομέα για το υπόλοιπο ποσό, όπως είναι το « Corona Response Investment Initiative» .


‘Όσον αφορά στους αυτοεργοδοτούμενους, εισηγούμαστε όπως καλύψει το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων τα 2/3 μισθού τους.


Παράλληλα, μπορεί να υιοθετηθεί ακόμα και το μέτρο της κατ’ οίκον εργασίας, για όσους εργαζόμενους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) μπορούν να επιτελέσουν ολοκληρωμένα το έργο τους από το σπίτι.


Κύριε Πρόεδρε,


αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει είναι η δημόσια υγεία και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. Για να επιτευχθεί τούτο, πρέπει να διευκολύνουμε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις ενδεικνυόμενες οδηγίες. Πρέπει να τους παρέχουμε τη στήριξη εκείνη που θα τους αποτρέψει από ενέργειες ζημιογόνες για την υγεία της κοινωνίας.


Τέλος, θα κλείσω την επιστολή μου με την ευχή όπως σύντομα περιορισθεί ο εν λόγω ιός και όπως εξευρεθούν οι τρόποι καταπολέμησης του.

1,123 views0 comments