Επίσκεψη στο Νοσοκομείο ΑθαλάσσαςΝοσοκομείο Αθαλάσσας

Επείγει η δημιουργία νέου σύγχρονου νοσοκομείου και η μεταφορά των ατόμων με νοητικά

Θα μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό στις συναντήσεις που θα έχουμε προσεχώς με τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας.

Μετά την ενημέρωση που είχαμε από το διευθυντικό προσωπικό, διαπιστώνουμε ότι οι ανάγκες είναι πολλές και σοβαρές και η πρώτη σοβαρή ανάγκη που τίθεται ενώπιον της πολιτείας είναι η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου νοσοκομείου που να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις και αντιλήψεις της ψυχιατρικής. Το μήνυμα αυτό θα το μεταφέρουμε στις συναντήσεις που θα έχουμε προσεχώς με τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας. Αυτό θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα και να μπει ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα γιατί δεν μπορεί να συνεχίσουν να στεγάζονται εδώ υπηρεσίες που τις χρειάζονται μια σημαντική ομάδα του πληθυσμού μας η οποία ατύχησε και έχει αυτά τα σοβαρά προβλήματα και δεν μπορεί να εξυπηρετείται μέσα σε εγκαταστάσεις του 1960 που είναι παρωχημένες. Στις παλιές εγκαταστάσεις οφείλονται και τα προβλήματα που παρουσιάζονται είτε με τη θέρμανση είτε με την παροχή ζεστού νερού τα οποία δεν πρόκειται να επιλυθούν , ας μου επιτραπεί ο όρος, με μπαλωματικές λύσεις.

Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι φιλοξενούνται εδώ άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν νοητικά και όχι ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία θα έπρεπε να μεταφερθούν αλλού και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Η επένδυση για αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ μικρή και κακώς μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει διαθέσει αυτό το μικρό κονδύλι για να αντιμετωπίσει με τη δέουσα ευαισθησία αλλά και την ευθύνη που πρέπει να έχει το κράτος απέναντι σε αυτά τα άτομα έτσι ώστε αυτά τα άτομα να φύγουν από αυτό τον χώρο. Ελπίζω ότι στις συναντήσεις που θα έχουμε με τους αρμόδιους Υπουργούς, θα πεισθούν ώστε να διαθέσουν αυτό το μικρό κονδύλι και επιτέλους αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό.

#ΝέονοσοκομείοΑθαλάσσας #ΣυμμαχίαΠολιτών

2 views0 comments