Εκτός αρμοδιότητας του ο Γενικός ΕλεγκτήςΟδυσσέας Μιχαηλίδης

Ο ανεξάρτητος θεσμός του Γενικού Ελεγκτή είναι απόλυτα σεβαστός καθώς και ο θετικός ρόλος του στην διατήρηση της χρηστής διοίκησης και γενικότερα της ομαλούς και διαφανούς λειτουργίας των διαδικασιών.

Από κει και πέρα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων .Τις πολιτικές αποφάσεις για τα αναπτυξιακά έργα τις παίρνει η κυβέρνηση και ελέγχεται πολιτικά από τη Βουλή και τους πολίτες. Ως εκ τούτου εκφράζουμε την ένσταση μας στη θέση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ακύρωση του έργου του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου.

Η αναφορά του Γενικού Ελεγκτή ότι «μόνο τα έργα που ικανοποιούν τα κριτήρια βιωσιμότητας και προσιτότητας μπορούν να περιληφθούν στους προϋπολογισμούς» είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του και αφορούν την κυβέρνηση. Η ισομερής ανάπτυξη όλων των περιοχών της Κύπρου είναι πολιτικό ζήτημα με πολλές πτυχές και διαστάσεις.

Πέραν από τους όποιους λογιστικούς υπολογισμούς στην αποπεράτωση του έργου θα πρέπει να περιληφθεί και το όφελος από την ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών και κοινοτήτων της περιοχής, καθώς επίσης και οι κοινωνικές πτυχές που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της περιοχής

Πάγια θέση μας είναι το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί και το κονδύλι να περιληφθεί στους προϋπολογισμούς του κράτους

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓενικόςΕλεγκτής

0 views0 comments