Έκθεση Κομισιόν για την Κυπριακή οικονομίαΚομισιόν

Η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη ζει σε μια δική της ευημερούσα πραγματικότητα, αγνοώντας επιδεικτικά ότι η πολιτική του Μνημονίου και της ευημερίας των αριθμών, έχει καταστήσει την Κύπρο, χώρα της δυστυχίας.

Προτάσεις Συμμαχίας Πολιτών για ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης

Η έκθεση της Κομισιόν για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Κύπρου είναι θλιβερή μεν, αναμενόμενη δε. Οι αναφορές της Κομισιόν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομίας μας είναι δυστυχώς πολλές και σοβαρές.

Εκεί που πρέπει όλοι να εστιάσουμε είναι στο εξής: «Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση των ανισοτήτων, σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας και οδηγεί μεγάλη μερίδα του λαού μας στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Δυστυχώς η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη ζει σε μια δική της ευημερούσα πραγματικότητα, αγνοώντας επιδεικτικά ότι η πολιτική του Μνημονίου και της ευημερίας των αριθμών, έχει καταστήσει την Κύπρο, χώρα της δυστυχίας.

Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη κατέλυσε το κράτος πρόνοιας αφήνοντας τους πολίτες στο έλεος της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Η Κυβέρνηση έστω και τώρα οφείλει να σχεδιάσει ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που θα ενισχύσει όλους τους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας.

Η Συμμαχία Πολιτών προτείνει:

  • Ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων Οικονομίας (Αγροτικού, Βιομηχανικού, Υπηρεσιών) με στόχο την ποιότητα.

  • Ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού με επενδύσεις στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

  • Παροχή κινήτρων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων μέσα από τη μείωση της φορολογίας του εισοδήματος υπαλλήλων σε ξένες εταιρείες οι οποίες θα εγκαταστήσουν τα κεντρικά τους γραφεία στην Κύπρο.

Όσον αφορά στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Συμμαχία Πολιτών προτείνει:

  • Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις και ενθάρρυνση συνεργασιών.

  • Λήψη μέτρων για βελτίωση της ρευστότητας.

  • Φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις σε όσες εταιρείες κουρεύτηκε το κεφάλαιο κίνησής τους το 2013.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Οικονομία #Ανάπτυξη

0 views0 comments