• Γραφείο Τύπου

Έκθεση Επιτρόπου Δικαιωμάτων του παιδιού για τα σχολεία και την εκπαίδευση

Επιβάλλεται ένα νέο κοινό όραμα για την παιδεία μας που θα εδράζεται στην αλλαγή φιλοσοφίας ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και προκλήσεις

Δήλωση Προέδρου Συμμαχίας Γυναικών Ρένας Γιαβάση


Επιβεβαίωση του αναχρονιστικού και δύσκαμπτου εκπαιδευτικού μας συστήματος αποτελεί η έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.


Στην έκθεση καταγράφεται ή έλλειψη καλλιέργειας κριτικής σκέψης εκπαιδευτικών και μαθητών προς την κατεύθυνση εντοπισμού και αμφισβήτησης των στερεοτύπων, η απουσία περιεκτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η παροχή στήριξης στα παιδιά που το έχουν ανάγκη και άλλα πολλά.


Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, ότι επιβάλλεται συλλογικά και υπεύθυνα να καθοριστεί ένα νέο κοινό όραμα για την παιδεία μας που θα εδράζεται στην αλλαγή φιλοσοφίας. Ένα όραμα που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και προκλήσεις που πρώτιστο στόχο θα έχει τη δημιουργία ολοκληρωμένων και ευτυχισμένων ανθρώπων.


Άμεσα το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εστιάσει στην ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας αλλά και στη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων όλων των παιδιών στην πρόσβαση σε Δημόσια, δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση.


Προς αυτή την κατεύθυνση η Συμμαχία Πολιτών προτείνει την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση με βασικό άξονα : «Ολοήμερο σχολείο για όλους».


Στην Πρόταση μας το δημόσιο σχολείο γίνεται ενιαίο και ολοήμερο, με την συμμετοχή όλων των παιδιών μέχρι και τις 5:00μμ, με την παροχή γεύματος σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε σχολείο.


Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό του κάθε μαθητή. Αυτό θα γίνει με την δημιουργία του θεσμού του Ατομικού Προγράμματος Εκπαίδευσης, που σκοπό έχει την βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά.


Ένα Ολοήμερο σχολείο το οποίο θα:

• Βελτιώνει τις γνώσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά, σε θέματα που παρουσιάζει χαμηλές και ψηλές μαθησιακές αποδόσεις.

• Εισαγάγει τη μάθηση ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικών προγραμμάτων, νέες δραστηριότητες σε διάφορους τομείς όπως η Αγωγή Υγείας, η Συναισθηματική Αγωγή, η Αγωγή του Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή και η Διαπολιτισμική Αγωγή.

• Εισαγάγει Αθλοπαιδιές, Χορούς, Θέατρο, Λογοτεχνία, Μουσική και Καλές Τέχνες.

• Καινοτόμα προγράμματα για την επίτευξη αριστείας και απόκτηση εξειδίκευσης στους μαθητές.


Η Παιδεία αποτελεί την επωφελέστερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια Πολιτεία. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε σύντομα θα γίνουμε ακόμη πιο φτωχοί.