8.6 Εκατομμύρια από την Κυπριακή Δημοκρατία στις ΒάσειςΒρετανικές Βάσεις

Απαράδεκτη είναι η συμφωνία που έγινε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Αγγλικών Βάσεων. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η Κυπριακή Δημοκρατία συμφώνησε να καταβάλει στους Βρετανούς αποζημίωση ύψους 8,6 εκατ. ευρώ ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την περιοχή στο Βασιλικό όπου είναι εγκατεστημένες οι Βρετανικές κεραίες.

Ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε τη θέση ότι οι Βάσεις αποτελούν αποικιακό κατάλοιπο, δεν έχουν οποιαδήποτε νομιμότητα και κυριαρχία και γι αυτό πρέπει να καταργηθούν.

Οι Βρετανικές Βάσεις είναι παράνομες και με βάση τη συμφωνία που διέπει τις Βρετανικές Βάσεις και τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, τα εδάφη που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, έπρεπε ήδη να είχαν επιστραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αν η Κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει το έδαφος που βρίσκεται στις Βρετανικές Βάσεις, με τρόπο που να εξυπηρετηθούν τα Εθνικά μας συμφέροντα, θα έπρεπε να απαιτήσει από τη Βρετανία, τα εδάφη αυτά να τα επιστρέψει χωρίς καμία καταβολή χρηματικού ποσού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό έπρεπε να είναι το αίτημα της Κυπριακής Κυβέρνησης. Και αυτή είναι και η υποχρέωση των Βρετανών.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΒρεττανικέςΒάσεις

2 views0 comments