ΔΝΤ για Κυπριακή ΟικονομίαΔΝΤ

Η αδυναμία της κυβέρνησης Αναστασιάδη, να εκπονήσει και εφαρμόσει ένα αξιόλογο και αποτελεσματικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης φαίνεται στους αριθμούς που παρουσίασε το ΔΝΤ.

Βασικά αυτό που λέει το ΔΝΤ είναι τα ακόλουθα:

  1. Όσον αφορά στο ΑΕΠ, το 2020 θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το 2008. Βασικά μια χαμένη δεκαετία σε ότι αφορά μισθούς που ρυθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

  2. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, παρόλο που παρατηρήθηκε μια μείωση το 2016, θα συνεχίσει να αυξάνεται με μικρότερη ένταση και να υποσκάπτει την αγοραστική δύναμη των Κυπρίων πολιτών εξαιτίας της μη αύξησης των μισθών.

  3. Όσον αφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρόλο χαμηλότερο από προηγούμενα χρόνια, εντούτοις συνεχίζεται η εξαγωγή πλούτου από την Κύπρο προς το εξωτερικό. Αυτό μειώνει την δυνατότητα της Κυπριακής οικονομίας να χρησιμοποιεί πλούτο για να παράγει πλούτο.

Ήδη χάθηκε μια δεκαετία και είμαστε πίσω στο 2008. Η Κύπρος δεν αντέχει άλλη οικονομική πολιτική τύπου Αναστασιάδη.

Χρειαζόμαστε μια οικονομική πολιτική που να δίνει έμφαση στην αύξηση των μισθών της πραγματικής οικονομίας, στην αύξηση της τοπικής παραγωγής για εξαγωγές και αύξηση προσφοράς υπηρεσιών στην Κύπρο σε κατοίκους του εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει η οικονομία της Κύπρου να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που θα φέρει αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις στην εσωτερική κατανάλωση. Η αύξηση μισθών θα σημαίνει και την απαρχή των εξυπηρετήσεων των δανείων στις κυπριακές τράπεζες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΔΝΤ #Οικονομία

2 views0 comments