Διοχέτευση προσφύγων στην Κύπρο από ΤουρκίαΠρόσφυγες

Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει έγκαιρα και αποφασιστικά ενημερώνοντας την Ε.Ε και απαιτώντας παρέμβαση της προς την Τουρκία.

Διαπιστώνουμε τις τελευταίες ημέρες ότι η Τουρκία οργανωμένα και μεθοδικά διοχετεύει είτε μέσω κατεχομένων είτε με πλοιάρια προς τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου Σύρους πρόσφυγες. Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει έγκαιρα και αποφασιστικά ενημερώνοντας την Ε.Ε και απαιτώντας παρέμβαση της προς την Τουρκία.

Δεδομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί στο Αιγαίο υπάρχει το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιλέξει την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημείο διοχέτευσης προσφύγων εξασκώντας έτσι και πολιτική πίεση προς την Κυπριακή Κυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να περιμένει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη αυτό το φαινόμενο να μετατραπεί σε κύμα προσφύγων για να αντιδράσει. Ας αντιδράσει μια φορά προληπτικά και όχι ως συνήθως πυροσβεστικά. Στο διάβημα προς την ΕΕ η Κυβέρνηση θα πρέπει να απαιτήσει όπως η Τουρκία εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής προσφύγων και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αδιανόητο να επιτρέπουμε στην Τουρκία να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ ala carte εξαιρώντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ιδιότητα ως κράτος μέλος της ΕΕ μας προσφέρει δυνατότητες άσκησης πίεσης και δημιουργίας κόστους πάνω στην Τουρκία αρκεί να τις αξιοποιήσουμε. Η παθητικότητα και η αδράνεια δεν είναι η καλύτερη μέθοδος αξιοποίησης της ιδιότητας μας ως κράτος μέλος της ΕΕ.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Μετανάστες #Διοχέτευσηπροσφύγων

1 view0 comments