• Γραφείο Τύπου

Δημόσιοι Υπάλληλοι αορίστου χρόνου και αξιολογήσεις δημοσίων υπαλλήλων

Επιβάλλεται νομοθετικά η έμπρακτη λογοδοσία για τα λάθη και τις παραλείψεις των αξιωματούχων και λειτουργών που πλήττουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της

Εν αναμονή της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με τη συνταγματικότητα της μετατροπής των περίπου 5.000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, σε μόνιμους, πάγια θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι η ανάγκη να υπάρχει πραγματική ισότητα και ίση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων του κρατικού μηχανισμού της χώρας. Η ανάγκη κατοχύρωσης όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της εργασιακής ανέλιξης και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, των εργαζομένων αορίστου χρόνου στο δημόσιο είναι επιτακτική ανάγκη και η Πολιτεία οφείλει να εξεύρει τους τρόπους είτε σε νομοθετικό ή εκτελεστικό επίπεδο.


Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμενοι την ανησυχία περί της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο κρατικός μηχανισμός, τόσο σε σχέση με τον αριθμό και το κόστος εργαζομένων όσο και σε σχέση με την δυσλειτουργία και κωλυσιεργία του μηχανισμού, ως Συμμαχία Πολιτών θα καταθέσουμε ε δυο τροπολογίες πάνω στο νομοσχέδιο για τις αξιολογήσεις:


Πρώτη: ο αξιόλογών λειτουργός θα φέρει προσωπική ευθύνη και πληρώνει την οποίαν αποζημίωση κληθεί από το ανώτατο Δικαστήριο η Δημοκρατία να πληρώσει ως αποζημίωση σε υπάλληλο για άδικη ή μεροληπτική αξιολόγηση


Δεύτερη: η αξιολόγηση να γίνεται από το 1-100 κι όχι από το 1-10.


Αχιλλέας Μαλαχουρίδης

Αντιπρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

176 views0 comments