Δηλώσεις Άννας Θεολόγου - Επιτροπή ΟικονομικώνΑκίνητα

Περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία Νόμος του 2017 - Επιτροπή Οικονομικών 20/03/17,

Ο Περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία Νόμος του 2017, δυστυχώς δεν προστατεύει τους καταναλωτές στον βαθμό που πρέπει καθώς καταργείται ο Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2001 που είχε περισσότερες προστατευτικές ρήτρες. Έχουμε καταθέσει πολυσέλιδο σημείωμα με τα σημεία τα οποία εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή έστω να μην καταργούνται λόγω της κατάργησης του παλιού νόμου.

Εάν δεν ενσωματωθούν από πλευράς της Κυβέρνησης τα σημεία στα οποία αναφερόμαστε θα προβούμε σε κατάθεση τροπολογιών. Δυστυχώς, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι σε εναρμονιστικές νομοθεσίες μπορούμε ως Κράτος να νομοθετήσουμε αυστηρότερες ρήτρες που θα παρέχουν μεγαλύτερες προστασίες για τους καταναλωτές.

#Κατοικίες

1 view0 comments