Διεκδίκηση έδρας Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΦαρμάκωνΕυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Με ικανοποίηση έχουμε πληροφορηθεί σήμερα ότι η Κύπρος διεκδικεί την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων μετά από εισήγηση της Συμμαχίας Πολιτών προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Η Συμμαχία Πολιτών είχε αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ημερομ. 9 Μαρτίου 2017 με την οποία ανέφερε:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ίσως η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν φιλοξενεί κανέναν Ευρωπαϊκό θεσμό. Παλαιότερα σας είχαμε εισηγηθεί να διεκδικούσαμε την έδρα της Frontex. Τώρα που η Μεγάλη Βρετανία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρεται μια μοναδική ίσως ευκαιρία αφού δύο θεσμοί (European Medicin Agency και European Banking Authority) που εδρεύουν στη χώρα θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλο κράτος- μέλος.

Είμαστε σίγουροι ότι με σωστή προεργασία αλλά και σωστή επιχειρηματολογία, μπορεί η Κύπρος να εξασφαλίσει τον ένα θεσμό. Ένα τέτοιο αίτημα είναι πέρα για πέρα δίκαιο και τα οφέλη για τη χώρα μας θα είναι μεγάλα».

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΕυρωπαϊκόςΟργανισμόςΦαρμάκων

3 views0 comments