Διευκολύνσεις σε εργαζόμενους από κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κατ’ οίκον εργασία για εργαζόμενους που μπορούν να είναι παραγωγικοί από το σπίτι

Η λήψη αυστηρών μέτρων με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, απαιτεί πειθαρχία από όλους στις οδηγίες που δόθηκαν. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει όλοι να επιδείξουν την ανάλογη ευαισθησία και ευελιξία.


Κρατικές υπηρεσίες καθώς και ιδιωτικές υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν διευκολύνσεις στους εργαζόμενους γονείς, όσο κάποιες σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, ως μέτρο για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του ιού. Παράλληλα, μπορεί να υιοθετηθεί ακόμα και το μέτρο της κατ’ οίκον εργασίας, για όσους εργαζόμενους μπορούν να επιτελέσουν ολοκληρωμένα το έργο τους από το σπίτι.


Επίσης, οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να προνοήσουν για μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν εντός των χώρων εργασίας.


Την ίδια ώρα, αναγνωρίζουμε ότι η ομαλή λειτουργία της οικονομίας θα επηρεαστεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Απαιτείται εγγρήγορση του κράτους, ούτως ώστε με στοχευμένα μέτρα να μετριαστούν όσο το δυνατό οι οικονομικές επιπτώσεις.


Ρένα Γιαβάση – Πρόεδρος Συμμαχίας Γυναικών


75 views0 comments