Οι 10 δεσμευτικές προτάσεις και 22 προτάσεις νόμου εντός ενός έτους Κοινοβουλευτικής παρουσίαςΠριν από τις βουλευτικές εκλογές είχαμε πει ότι με τις πράξεις μας θα δώσουμε ξανά νόημα στο ρήμα «δεσμεύομαι».

Το είπαμε και το κάναμε. Πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016 η Συμμαχία Πολιτών, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που δεν προωθήσει δέκα συγκεκριμένες Προτάσεις εντός ενός έτους από την εγκαθίδρυση της νέας Βουλής, τότε οι εκλελεγμένοι βουλευτές του Κινήματος θα οδηγούνταν σε αυτόματη παραίτηση.

Σκοπός της δέσμευσης μας ήταν αφενός να καταστήσουμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις πραγματικό κοινωνικό συμβόλαιο και αφετέρου να προωθήσουμε Προτάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους πολίτες.

Ως Συμμαχία Πολιτών είμαστε περήφανοι γιατί μέσα σε ένα χρόνο προωθήσαμε στη Βουλή σωρεία Προτάσεων Νόμου πέραν από τις 10 Προτάσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί.

Πρόκειται για καινοτόμες Προτάσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους προς το Κράτος, τους θεσμούς και τους πολιτειακούς αξιωματούχους.

Προτάσεις που διευρύνουν τη δημοκρατία και δίνουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο στους πολίτες. Που κάνουν τη συμμετοχική δημοκρατία πράξη.

Προτάσεις που καταπολεμούν την καταστροφική πρακτική της κομματοκρατίας και τη νοοτροπία του Κομματικού κατεστημένου να ελέγχει τα πάντα οδηγώντας έτσι στη διαπλοκή, στη διαφθορά και σε σκάνδαλα.

Οι 10 Προτάσεις είναι:

  1. Η καθιέρωση της Οριζόντιας ψηφοφορίας που στόχο έχει να διευρύνει τις επιλογές του πολίτη.

  2. Η αυτόματη εγγραφή των εκλογέων που κλείνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους στους εκλογικούς καταλόγους για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες.

  3. Η εφαρμογή της αρχής του Ανακλητού, που δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να ανακαλούν, με δημοκρατικές διαδικασίες, τους εκλελεγμένους αξιωματούχους του Κράτους στην περίπτωση αθέτησης των προεκλογικών τους δεσμεύσεων. Αυτό θα καταστήσει τους πολιτειακούς αξιωματούχους υπόλογους στους πολίτες καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο μια φορά κάθε πέντε χρόνια. Ταυτόχρονα οι πολίτες αποκτούν ουσιαστικό ρόλο και εξουσία ελέγχου των εκλελεγμένων αντιπροσώπων τους: Πρόεδρο Δημοκρατίας, βουλευτές, δημάρχους και κοινοτάρχες.

  4. Η ανάρτηση, για ένα μήνα, σε ειδική ιστοσελίδα της Βουλής των Νομοσχέδιων και των Προτάσεων Νόμου για να μπορούν οι πολίτες να καταθέτουν τα σχόλια και προτάσεις τους τα οποία θα προωθούνται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Προωθήθηκε στους κανονισμούς λειτουργίας της Βουλής.

  5. Η διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων για πολύ σοβαρά ζητήματα έτσι ώστε να αποφασίζει ο ίδιος ο λαός, υιοθετώντας την αρχή της άμεσης δημοκρατίας.

  6. Η διασύνδεση της μισθοδοσίας των Βουλευτών με βάση τις παρουσίες τους στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές που είναι μέλη. Προωθήθηκε στους κανονισμούς λειτουργίας της Βουλής.

  7. Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη, υπό προϋποθέσεις και βάση κριτηρίων, να αγοράζει την κατοικία του στην τιμή που η Τράπεζα εξασφάλισε σε πλειστηριασμό.

  8. Η απαγόρευση στα Κόμματα να υποβάλλουν κατάλογο ονομάτων για διορισμό στα Δ.Σ. των Ημικρατικών Οργανισμών, την ΕΔΥ και την ΕΕΥ .

  9. Τον καθορισμό ορίου για δύο θητείες για όλους τους εκλελεγμένους αξιωματούχους του Κράτους.

  10. Την επιβολή ειδικού τέλους για υπερχρεώσεις των τραπεζών.

Ως Συμμαχία Πολιτών, αποδεικνύουμε έμπρακτα πως στόχος μας είναι να καθιερώσουμε τη συνέπεια στις σχέσεις με τους πολίτες. Να εισάξουμε ένα νέο πολιτικό ήθος έτσι ώστε οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι να εμπιστευτούν ξανά την πολιτική και να καταστούν ενεργοί.

Πέραν των 10 Προτάσεων που αποτελούσαν τις δεσμεύσεις μας, η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε άλλες 22 Προτάσεις Νόμου κάποιες σε συνεργασία με άλλα κόμματα και εκκρεμούν άλλες 16 που θα κατατεθούν εντός των ημερών. Ταυτόχρονα καταθέσαμε σωρεία τροπολογιών, ερωτήσεων προς την Κυβέρνηση και εγγράψαμε θέματα σε διάφορες επιτροπές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΜΑΙΟ 2016

Επιτροπή Εμπορίου

1.Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου έτσι ώστε να θεσπιστούν ρυθμίσεις οι οποίες καθορίζουν ότι ρήτρες που μπορεί να θεωρηθούν ως καταχρηστικές είναι και οι ρήτρες που αναφέρονται σε δραστηριότητες των προμηθευτών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προς μη καταναλωτές και εταιρείες. Παράλληλα προτείνεται η επέκταση εφαρμογής του βασικού νόμου σε μη καταναλωτικές συμβάσεις όταν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι πιστωτικό ίδρυμα, η διεύρυνση της έννοιας του καταναλωτή σε τέτοιες συμβάσεις, η δημιουργία δικαιώματος διεκδίκησης αποζημιώσεων κατόπιν κήρυξης μιας ρήτρας ως καταχρηστικής από το Δικαστήριο και η διεύρυνση του παραρτήματος του βασικού νόμου.

2.Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. ( Αρ. Φακέλου 23.02.057.013-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου για τη δικαστική νομιμοποίηση των Παραληπτών / Διαχειριστών που διορίζουν οι τράπεζες, δυνάμει ομολόγου κυμαινόμενης επιβάρυνσης.

3.Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (Αρ. Φακέλου 23.02.057.015-2016)

Σκοπός, η Πρόταση Νόμου αποκαθιστά κατά ένα μικρό μέρος του ισοζυγίου δικαιωμάτων μεταξύ ΣΠΙ και δανειοληπτών , ισοζύγιο που πάντα ήταν ετεροβαρές προς όφελος των ΣΠΕ καθότι χιλιάδες δανειολήπτες παραπλανούνται και εκδίδονται διαιτητικές αποφάσεις εναντίον τους ένεκα του τρόπου που παραπέμπονται στην διαιτησία και ένεκα του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου προς τα ΣΠΙ. Έχει γίνει ο νομοτεχνικός έλεγχος της πρότασης από μέρους της Βουλής.

4.Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακέλου 23.02.058.003-2017)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου ώστε: (α) Nα συμπεριληφθούν οι δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στις κατηγορίες των εταιρειών που υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία. (β) να διευκρινίζεται η έναρξη της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ 3) Νόμου του 2016 (Ν.97(Ι) του 2016).

5. Ο Περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακέλου 23.02.058.016-2017)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να δύναται, μέχρι την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, μετά από έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθότι οι τροποποιητικοί Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού αναμένεται να αρχίσουν να ισχύουν μετά το 2020 και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά την ενδιάμεση περίοδο που μεσολαβεί να υπάρξει μια μεταβατική λύση που θα επιτρέπει τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

6.O Περί Εταιρειών Νόμος – Οικονομικές Καταστάσεις

Η τροποποίηση αφορά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και συγκεκριμένα σκοπός της ανωτέρω τροποποίησης είναι: (α) η συμπερίληψη της κατηγορίας των δημόσιων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης καθότι δεν έχουν συμπεριληφθεί και (β) ο καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του Νόμου για αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης έχει επέλθει για τις οικονομικές καταστάσεις που λήγουν σε οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του 2016. Η παράλειψη καθορισμού ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των νέων διατάξεων προκάλεσε σύγχυση και επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για τις εταιρείες καθότι πολλές εταιρείες έχουν προβεί σε ετοιμασία νέων οικονομικών καταστάσεων βάσει των νέων διατάξεων ενώ άλλες εταιρείες είχαν ήδη ετοιμάσει τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει των παλιών διατάξεων για το 2016. Βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας τα Κράτη Μέλη δύνανται να καθορίσουν την αρχική ημερομηνία έναρξης της ισχύος των νέων διατάξεων και ως εκ τούτου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Επιτροπή Εσωτερικών

7.Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. ( Αρ. Φακέλου 23.02.055.018-2014)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι όπως αυξηθεί το τέλος που επιβάλλεται επί του ιπποδρομιακού στοιχήματος από 1% σε 1,5%.

8.Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014. ( Αρ. Φακέλου 23.02.055.086-2014)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα: (α) Η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου, στην περίπτωση υπερημερίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 44Β του βασικού νόμου, να μπορεί να αρχίζει από τον ενυπόθηκο δανειστή μόνο όταν εξαντλήσει όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρονται στην αναδιάρθρωση δανείων, (β) η δυνατότητα του ενυπόθηκου δανειστή να πωλεί, να παραχωρεί ή να μεταβιβάζει δάνειο ή ομάδα δανείων να περιοριστεί, ώστε η εν λόγω πώληση, παραχώρηση ή μεταβίβαση να μπορεί να διενεργείται μόνο σε αδειοδοτημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και (γ) τα ενυπόθηκα δάνεια να κατηγοριοποιηθούν, ρυθμίζοντας την ένταση των πλειστηριασμών για κάθε κατηγορία.

9.Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. (Αρ. Φακέλου 23.02.057.065-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν χρονική περίοδος, εντός της οποίας δύναται να διενεργούνται οι προεκλογικές δαπάνες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας από τους υποψηφίους ή για λογαριασμό τους από τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους, από τρεις μήνες που ισχύει σήμερα σε έξι μήνες.

10.Ο περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)Νόμος του 2016. ( Αρ. Φακέλου 23.02.057.097-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του Περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπρόσωπων Νόμου ώστε να επιτευχθουν τα ακόλουθα: α. Περιορισμός της εξουσίας του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε αυτός να μην επεκτείνεται σε θέματα που αφορούν την εποπτεία των τραπεζικών εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων. β. Απαγόρευση στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για άρση του τραπεζικού απόρρητου πρόσωπου που διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. γ. Διασφάλιση της διεξαγωγής διαχειριστικού ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία στην βάση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στον Περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο. Περαιτέρω, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου διαγράφεται σχετική διάταξη που προβλέπει όπως η έκθεση ελέγχου η οποία ετοιμάζεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, καθότι αποτελεί ήδη συνταγματική υποχρέωση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να υποβάλλει την έκθεσή του, τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επιτροπή Συγκοινωνιών

11.Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. ( Αρ. Φακέλου 23.02.057.092-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, ώστε να εξασφαλιστεί ο διορισμός Κύπριων πολιτών στις θέσεις των θαλάσσιων υπηρεσιών στα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

12.Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. ( Αρ. Φακέλου 23.02.058.040-2017)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας ή/και συστήματος συγκράτησης και σε ταξί , πέραν των οχημάτων των κατηγοριών Μ1,Ν1,Ν2 και Ν3 για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και για παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών μέχρι 135cm ύψους. Η μεταφορά των παιδιών αυτών στο πίσω κάθισμα των ταξί χωρίς σύστημα συγκράτησης θα επιτρέπεται, νοουμένου ότι ο γονέας ή κηδεμόνας αυτού δώσει την συγκατάθεσή του. Αναφορικά με το σύστημα ασφάλειας των μικρών και μεγάλων λεωφορείων (κατηγορίες Μ2 και Μ3), προτείνεται η υποχρέωση να φέρει το αρμόζων σύστημα συγκράτησης για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και το αρμόζων σύστημα ασφαλείας για παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών και μέχρι 135 cm ύψους. Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις ο γονέας και/ή κηδεμόνας του παιδιού θα δύναται να προσκομίσει το δικό του σύστημα συγκράτησης για το παιδί του, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο προτεινόμενος νόμος κρίνεται αναγκαίος για σκοπούς ασφάλειας των νηπίων κατά την οδική τους μετακίνηση τους με ταξί και λεωφορεία.

Επιτροπή Νομικών

13.Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (΄Αρθρο 146 του Συντάγματος) Νόμος του 2016. (Αρ. Φακέλου 23.02.057.096-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου έτσι ώστε να προστατευτούν οι αγοραστές ακινήτων που συνομολόγησαν και κατάρτισαν αγοραπωλητήρια έγγραφα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και οι οποίοι δεν προέβησαν σε κατάθεση των εγγράφων αυτών στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και, για το λόγο αυτό, κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα που τους παρέχει η νομοθεσία για ειδική εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Επιτροπή Οικονομικών

14.Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. ( Αρ. Φακέλου 23.02.055.030-2014)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να διαγραφεί η ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου δύναται να λειτουργεί χωρίς το συνταγματικό χρονικό περιορισμό των δύο (2) μηνών σε σχέση με τη χρήση δωδεκατημορίων.

15.Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, ώστε να διαγραφεί η ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών δύναται να λειτουργεί χωρίς το συνταγματικό χρονικό περιορισμό των δύο (2) μηνών σε σχέση με τη χρήση δωδεκατημορίων.

16.Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014. ( Αρ. Φακέλου 23.02.055.111-2014)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η περίληψη πρόνοιας στο συμβόλαιο πρόσληψης του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την απαγόρευση απασχόλησης προσώπων με συγγενικό δεσμό με το Διοικητή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και πρώτου βαθμού σε τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές, εμπορικές ή άλλες επιχειρήσεις, κατά τρόπο που να υπάρχει ασυμβίβαστο με τα καθήκοντά του.

17.Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. ( Αρ. Φακέλου 23.02.057.014-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί η δυνατότητα επιβολής τόκων υπερημερίας και κεφαλαιοποίησης των τόκων για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου ή μέχρι την επανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας σε επίπεδο που θα ορίσει η Κεντρική Τράπεζα.

18.Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2016.( Αρ. Φακέλου 23.02.057.093-2016)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να θεσπισθούν ρυθμίσεις με βάση τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε δόσεις.

19.Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακέλου 23.02.058.018-2017)

Σκοπός: Η Πρόταση Νόμου καταργεί οριστικά την άνιση φορολογική μεταχείριση και συγκεκριμένα το δικαίωμα επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους 19%, επί των παρεχόμενων υπηρεσιών από κερδοσκοπικούς οίκους ευγηρίας και επί των παρεχόμενων αγαθών που συνδέονται στενά με τις εν λόγω υπηρεσίες.Η τροποποίηση αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για ανάπτυξη του τομέα αυτού, ωθώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία για μακροχρόνιες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα και θα αντιμετωπίσει καθοριστικά το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού που δύναται να δημιουργείται μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οίκων ευγηρίας καθότι η ισχύουσα νομοθεσία δημιουργεί στρέβλωση και άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των οίκων ευγηρίας. Πέραν των ανωτέρων, η ανάγκη τροποποίησης του νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθίσταται επιτακτική ενόψει των οικονομικών συνθηκών, καθότι θα ανακουφίσει την τρίτη ηλικία , προστατεύοντας το κατοχυρωμένο δικαίωμα των ηλικιωμένων για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς η πληρωμή Φ.Π.Α επιβαρύνει το επίπεδο της περίθαλψης τους.

20.Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακέλου 23.02.058.033-2017)

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι ώστε η ιπποδρομιακή αρχή στην δημοκρατία να μην απαλλάσσετε από την καταβολή φόρου στοιχήματος στις περιπτώσεις που ιπποδρομιακό στοίχημα, διενεργείται από την αλλοδαπή ή που στο στοίχημα συμμετέχουν πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο.

21.Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.(Αρ. Φακέλου 23.02.058.037-2017)

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου με στόχο την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία του Φορέα κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Τα πιο πάνω προβλήματα και η αντιμετωπισή τους,συναποτελούν καίρια ζητήματα στην προσπάθεια κατοχύρωσης ενός πραγματικά αποτελεσματικού και πλήρως ανεξάρτητου θεσμού εξώδικης διευθέτησης χρηματοοικονομικών διαφορών.

22.Περί Συμβάσεων Νόμος

Η τροποποίηση αφορά τη συνεχή εγγύηση για μελλοντικές διευκολύνσεις του Πρωτοφειλέτη. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η συνεχής εγγύηση δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ για μελλοντικές πιστωτικές διευκολύνσεις του Πρωτοφειλέτη παρά μόνο με τη νέα γραπτή συγκατάθεση του πάροχου της συνεχούς εγγύησης.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΔημοσιογραφικήΔιάσκεψη #Κοινοβουλευτικόέργο

7 views0 comments