Θέσεις Συμμαχίας Πολιτών σχετικά με τα θέματα για άτομα με νοητική αναπηρίαΝοητική αναπηρία

Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε στην Υπουργό Εργασίας έγγραφο με τις Προτάσεις μας για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής από το κράτος για τα παιδιά με νοητική αναπηρία.

Όταν παρέχεται στα άτομα με αυτισμό και στις οικογένειες τους, η κατάλληλη στήριξη με θεραπείες, εκπαίδευση και ενημέρωση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το παιδί με αυτισμό θα απολαύσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο του.

Η επένδυση του δημοσίου στην διάγνωση και στην στήριξη θα επιστραφεί στην μορφή μικρότερων δαπανών μελλοντικά σε επιδόματα, ειδική εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες απασχόλησης, ιδρυματοποίηση, κλπ.

Η δημιουργία ενός Φορέα, Επιτροπής, Ομάδας, , είναι το πρώτο βήμα και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους.

Συγκεκριμένες εισηγήσεις για δράσεις της κυβέρνησης στην νοητική αναπηρία.

1. Καταχώρηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στην διαχείριση ατόμου με νοητική αναπηρία μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6.

3. Ενηλικίωση ατόμων με νοητικές αναπηρίες

Προτείνουμε όπως με την αποφοίτηση από το σχολείο, το άτομο με νοητικές αναπηρίες, να μπορεί να επιλέγει πρόγραμμα ή προγράμματα στα οποία θα μπορεί να ενταχθεί.

Αυτά τα προγράμματα θα προσφέρονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή το ιδιωτικό τομέα που ως επί το πλείστο αποτελείται από ΜΚΟ.

Το κράτος θα πρέπει να κοστολογήσει αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες θα κατηγοριοποιήσει ανάλογα με τον χώρο διαμονής του ατόμου με αναπηρία, είτε στο σπίτι είτε σε οργανωμένο χώρο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

#Νοητικήαναπηρία #ΣυμμαχίαΠολιτών

0 views0 comments