• Γραφείο Τύπου

Αστική ευθύνη για όλους, όχι μόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών περί Αστικής Ευθύνης πρέπει να αφορά όλους τους ανεξάρτητους αξιωματούχους και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα άτομα ή τμήματα.


Με αφορμή τη δήλωση του Πρόεδρου της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέα Βύρα και τις αντιδράσεις της Ένωσης Δήμων σχετικά με πρόνοια του Νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση στη Τοπική αυτοδιοίκηση, η Συμμαχία Πολιτών ξεκαθαρίζει ότι με την πρόταση της, που είναι κατατεθειμένη στο Κοινοβούλιο για την Αστική Ευθύνη, καλύπτει όλους τους αξιωματούχους.


Επομένως δεν χρειάζεται να γίνει ειδικός χειρισμός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) αλλά να ψηφιστεί σε νόμο η πρόταση!


Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να καταστεί επιτακτική η αστική ευθύνη των ανεξάρτητων αξιωματούχων για κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητας τους, είτε στην Δημοκρατία είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή παραλείψεων ή μεροληπτικών αποφάσεων τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή εγκληματικής αμέλειας κατά την άσκηση της αρμοδιότητας τους.


Κατανοούμε απόλυτα τους λόγους που η πρόνοια αυτή είναι στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Τ.Α. και αυτό ενδυναμώνει τη θέση μας ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να ισχύει ευρύτερα και όχι να γίνει επιλεκτική εφαρμογή στην Τ.Α.


Παραμένουμε στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών για συζήτηση της πρότασης μας. Το θέμα της Αστικής Ευθύνης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει σημείο τριβής με τους Δήμους και εμπόδιο στη μεταρρύθμιση, αλλά ούτε να τύχει επιλεκτικής εφαρμογής. Το κοινοβούλιο φέρει μερίδιο ευθύνης για την μη ψήφιση – μέχρι τώρα - της πρότασης σε νόμο.


47 views0 comments