Αποτρεπτικές ποινές για τους παραβάτες για ν’ αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους

Updated: Jun 12, 2020

Όποιοι παραβαίνουν νόμους και διατάγματα πρέπει ν’ αντιμετωπίζουν ισότιμα το νόμο, ανεξαρτήτως εάν είναι επώνυμοι ή ανώνυμοι οι παραβάτες.

Οι πολίτες αναμένουν ένα πιο αποφασιστικό και πιο αποτελεσματικό κράτος, αφού κυριαρχεί η καχυποψία στην κοινωνία για συγκαλύψεις διαφόρων παραβάσεων ή και παρανομιών μετά από πολιτικές παρεμβάσεις.


Οι ποινές για τους παραβάτες πρέπει να είναι τέτοιες που θα προστατεύουν την κοινωνία και θα υπερβαίνουν τα οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη που έχει αυτός που παραβαίνει διατάγματα.


Οι αποτρεπτικές ποινές για τους παραβάτες είναι μονόδρομος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτρεπτικής ποινής είναι η περίπτωση κέντρου αναψυχής στη Μύκονο, στο οποίο επιβλήθηκε εξοντωτικό χρηματικό πρόστιμο καθώς και λουκέτο για περίοδο δύο μηνών, που ισοδυναμεί μ’ απώλεια εσόδων για όλη την καλοκαιρινή περίοδο.


53 views0 comments