Με την απόσυρση του νομοσχεδίου η Κυβέρνηση διέκοψε κάθε διάλογο – Αύξηση της απευθείας χορηγίας

Απ’ την ώρα που η Κυβέρνηση απέσυρε τελικά το νομοσχέδιο που αφορούσε στις κρατικές εγγυήσεις, αξιωματούχοι τους επιδίδονται σ’ εκστρατεία παραπληροφόρησης της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση επιχειρεί - ακόμα μία φορά - να μετακυλήσει τις ευθύνες της στην αντιπολίτευση ενώ μέχρι και τώρα αρνείται ν’ απαντήσει στο ερώτημα «τι ήταν αυτό που την ενόχλησε και απέσυρε το νομοσχέδιο». Η Συμμαχία Πολιτών επιμένει σ’ αύξηση της απευθείας χορηγίας στις μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους.

Η Συμμαχία Πολιτών δεν απέρριψε το νομοσχέδιο, αντιθέτως μάλιστα πρότεινε βελτιώσεις επ’ αυτού. Οι τροπολογίες που κατέθεσε το Κίνημά μας προνοούσαν περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο κατά τη διαδικασία παραχώρησης δανείων από τράπεζες. Ασφαλώς μία ανεξέλεγκτη παραχώρηση δανείων από τράπεζες θα μας οδηγούσε σ’ οικονομικά εγκλήματα του παρελθόντος.


Με την απόσυρση του νομοσχεδίου η Κυβέρνηση απλά έκλεισε τ’ αυτιά στις υποδείξεις για βελτιώσεις και διέκοψε κάθε διάλογο. Με την απόσυρση του νομοσχεδίου, δεν επέτρεψε καν στις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν σχετικά.


Ερωτήματα προκύπτουν και απ’ την επιμονή της Κυβέρνησης να μην καταθέσει ως ξεχωριστό νομοσχέδιο την απευθείας χορηγία (έστω την ελάχιστη) στις μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους. Πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα και χρήζει διαφορετικού νομοσχεδίου. Η Συμμαχία Πολιτών επιμένει στην πρότασή της για αύξηση της απευθείας χορηγίας στις μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους.

69 views0 comments