• Γραφείο Τύπου

Απόσυρση σεξιστικής διαφήμισης κατόπιν επιστολής της Συμμαχίας Γυναικών στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Η Συμμαχία Γυναικών εκφράζει την ευαρέσκεια της για το γεγονός ότι κατόπιν επιστολής που απέστειλε προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης με την οποία καταγγείλαμε την προβολή σεξιστικής διαφήμισης, η Αρχή ανταποκρίθηκε θετικά σε απαντητική της επιστολή προς την Οργάνωση μας και έλαβε τα δέοντα μέτρα ώστε η εν λόγω διαφήμιση να αποσυρθεί.


Όμως, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε την απαρέσκεια μας για το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες εξόφθαλμα είναι σεξιστικές, αναπαραγάγουν την κουλτούρα της γυναίκας αντικείμενο, τα έμφυλα στερεότυπα  και  ταυτόχρονα μειώνουν  και το ανδρικό φύλο, εντούτοις διαφεύγουν του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης με αποτέλεσμα να προβάλλονται.


Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να προβληματίσει τόσο την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης όσο και τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης.


Ως Συμμαχία Γυναικών θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να καταρτιστεί μία επιτροπή δεοντολογίας, ένα παρατηρητήριο που να αξιολογεί τέτοιου είδους ζητήματα φροντίζοντας να μη βγαίνουν προς τα έξω σεξιστικές ή άλλες ακατάλληλες διαφημίσεις. Οι λειτουργοί του παρατηρητηρίου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ώστε να αναγνωρίζουν τα σεξιστικά στοιχεία και να αποτρέπουν την προβολή τους.


Σχετική ανακοίνωση: Σεξιστική διαφήμιση αλυσίδας παιχνιδιών - Που είναι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης;


100 views0 comments