• Γραφείο Τύπου

Αναπηρία - Σχέδιο Δράσης - Επιτροπή Ανθρωπίνων

Ενημερωθήκαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής για την πορεία υλοποίησης του δεύτερου σχεδίου δράσης για την αναπηρία 2018-2020.


Αυτό που διαφάνηκε από τη σημερινή ενημέρωση είναι ότι παρότι τα αρμόδια Υπουργεία έχουν δρομολογήσει διάφορες δράσεις, εντούτοις τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να παλεύουν για τα αυτονόητα.


Τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να στερούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση, στην προσβασιμότητα, στην υγεία.


Τα σχέδια δράσης της Κυβέρνησης είναι πολύ όμορφα εδώ και χρόνια διατυπωμένα αλλά οι καταγγελίες στις οποίες προέβησαν σήμερα οι διάφορες οργανώσεις αναπήρων, είναι κραυγές απόγνωσης.


Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι μια κοινωνία που διατηρεί περιθωριοποιημένα τα άτομα με αναπηρίες είναι μια κοινωνία με αναπηρία.


Βασική Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών είναι όπως το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αναπηρία και με αναπτυξιακές διαταραχές, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του.


Δηλαδή, το δικαιούχο άτομο, να μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται εγκεκριμένα από το δημόσιο προγράμματα. Αυτό θα δώσει το δικαίωμα της επιλογής στο δικαιούχο άτομο.


Ρένα Γιαβάση

23 views0 comments