Ανάγκη για ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης και αναβάθμισης κρατικών νοσηλευτηρίων

Εδώ και τώρα αναβάθμιση και ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Η Συμμαχία Πολιτών αναμένει από Κυβέρνηση και ΟκυΠΥ όπως παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης και αναβάθμισης των κρατικών νοσηλευτηρίων.


Υποδεικνύουμε ότι πρέπει ν’ αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν τεθεί στη διάθεση των κρατών – μελών, ούτως ώστε να στηρίξουν τα κρατικά τους νοσηλευτήρια.


Τα δημόσια νοσηλευτήρια κράτησαν ψηλά τα λάβαρα στον αγώνα κατά της πανδημίας. Χωρίς την καθοριστική συμβολή τους αυτός ο αγώνας πιθανόν να ήταν χαμένος. Τώρα που η κατάσταση σ΄ότι αφορά στην πανδημία βρίσκεται υπό έλεγχο, είναι η κατάλληλη ώρα για ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων.


Η ενίσχυση και αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο ΓΕΣΥ, καθώς και ποιοτική ιατροφαρμακευτική φροντίδα των Κύπριων πολιτών.

25 views0 comments