Αύξηση κονδυλίου για απευθείας στήριξη, διαφάνεια και αυστηρές κυρώσεις σε τράπεζες

Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών για αύξηση του κονδυλίου για απευθείας στήριξη μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων. Παράλληλα ζητούμε περισσότερη διαφάνεια σε ότι αφορά στις κρατικές εγγυήσεις.

Αύξηση του κονδυλίου για απευθείας στήριξη μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων, από τα 100 εκ. στα 300 εκατομμύρια ευρώ, προτείνει η Συμμαχία Πολιτών.


Η απευθείας στήριξη μικρών / πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά, με παράλληλη μείωση του κονδυλίου για τις κρατικές εγγυήσεις που εκτιμούμε ότι δεν θα εξαντληθεί.


Την ίδια ώρα καλούμε την Κυβέρνηση να υιοθετήσει μέτρα και εργαλεία για περισσότερη διαφάνεια στα δάνεια που θα εγγυηθεί. Επιπρόσθετα οι τράπεζες που πιθανόν να παραβιάσουν τα κριτήρια που τίθενται στο νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την Οικονομία, θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις.

47 views0 comments