• Γραφείο Τύπου

Αύξηση ενδοοικογενειακής βίας

Η πανδημία του κορωνοιού μεταξύ όλων των δυσάρεστων επιπτώσεων που επέφερε, δυστυχώς προκάλεσε και αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ΣΠΑΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα, μέχρι την 17η Μαρτίου καταγράφηκε αύξηση της βίας στην οικογένεια της τάξης του 30%.


Πρόκειται για μια δραματική αύξηση στους ήδη πολύ αυξημένους αριθμούς περιστατικών που έχουμε στην Κύπρο. Είναι προφανές ότι ο κατ' οίκον περιορισμός εξέθρεψε το μένος των δραστών.


Η Συμμαχία Γυναικών καταδικάζει μετά βδελυγμίας την όποια βία ενάντια σε γυναίκες και σημειώνει ότι δεν πρέπει να επιδειχθεί η παραμικρή ανοχή σε τέτοια περιστατικά. Η Αστυνομία και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οφείλουν να βρίσκονται σε εγρήγορση. Ταυτόχρονα, καλούμε της γυναίκες θύματα άμεσα και αποφασίστηκα να καταγγείλουν το όποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Αστυνομία ή στον τηλεφωνικό αριθμό 1440 του ΣΠΑΒΟ.


Συμμαχία Γυναικών

45 views0 comments