Αυτονόμηση δημόσιων νοσηλευτηρίων & αξιοποίηση ευρ. κονδυλίων κατά την αναβολή της Β’ φάσης του ΓΕΣΥ

Η παράταση στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας βρίσκει αναπόφευκτα το κράτος ευάλωτο τόσο από πλευράς ολοκλήρωσης των προετοιμασιών, όσο και από οικονομικής πλευράς.

Μέσα απ’ την αναβολή της Β’ φάσης του ΓΕΣΥ επιβάλλεται ν’ αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Καλούμε τους αρμόδιους να εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα της αναβολής και να φροντίσουν για:


1) Την πλήρη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αξιοποιώντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, που η κρίση της πανδημίας ανέδειξε και απέδειξε ότι ευδοκιμεί στην Κύπρο.

2) Την αξιοποίηση νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ν’ αντλήσουμε κεφαλαία που θα επενδυθούν στα κρατικά νοσηλευτήρια, τόσο σε νέες υποδομές όσο και σε τεχνολογία.

3) Την ένταξη - εάν είναι δυνατό - όλων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ, αξιοποιώντας τόσο τα κίνητρα που ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί όσο και περαιτέρω διαβούλευση με τις ιδιωτικές κλινικές. Από τις 45 ιδιωτικές κλινικές που έδειξαν αρχικά ενδιαφέρον μόνο 20 έχουν ενταχθεί.

4) Την ένταξη στο ΓεΣΥ ειδικοτήτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό, κατόπιν ειδικής νομοθετικής ρύθμισης.

5) Τη συμπερίληψη αναγκαστικής φροντίδας της στοματικής υγείας, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μ’ απευθείας επίσκεψη (χωρίς παραπεμπτικό), κατόπιν ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Πρόκειται για πρόγραμμα τ’ οποίο ήδη ισχύει σ’ άλλες χώρες όπως Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία.


Τονίζουμε ότι η αναβολή της Β’ φάσης του ΓΕΣΥ, δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των τριών – τεσσάρων μηνών.

34 views0 comments