Συνάντηση με Συντεχνία ΙσότηταΣυντεχνία Ισότητα

Συνάντηση με τη Συντεχνία ισότητα είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών.

Η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει την συντεχνία Ισότητα και όλους τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα. Βασική αρχή της πολιτικής φιλοσοφίας του Κινήματος είναι η ίση μεταχείριση των εργαζομένων.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι προηγούμενες Κυβερνήσεις εισήγαγαν διαδικασίες πρόσληψης εκτάκτων χωρίς όμως κανένα σχεδιασμό, και ενώ οι ανάγκες για προσλήψεις στο Δημόσιο αυξάνονταν, το Υπουργείο Οικονομικών και οι κατά καιρούς Πολιτικοί του Προϊστάμενοι, εκμεταλλεύονταν την χαμηλού κόστους λύση, αντί του μόνιμου προσωπικού, αφού κατέβαλλαν μόνο τα βασικά ωφελήματα.

Την ίδια στιγμή, οι Κλαδικές Συντεχνίες των Δημοσίων Υπαλλήλων έκλειναν τα μάτια σε αυτή την κατάσταση και αντάλλασσαν τη σιωπή τους με ωφελήματα για τους μονίμους Δημοσίους Υπαλλήλους μέλη τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει το καθεστώς του νεοεισερχόμενου προσωπικού. Γι΄αυτό και φτάσαμε να έχουμε δημόσιους υπαλλήλους πολλαπλών ταχυτήτων.

Ως Συμμαχία Πολιτών, καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών, όπως αναλάβει πρωτοβουλία και να ξεκινήσει διάλογο τόσο με τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου όσο και με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και να συμφωνηθεί μία διαδικασία επίλυσης και ρύθμισης των ζητημάτων που προκύπτουν. Από τώρα θα πρέπει να συζητηθούν και τα ζητήματα της αγοράς υπηρεσιών που και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας σε λίγες μέρες.

Θα πρέπει να συμφωνηθεί μια ορθή ρύθμιση για τις κενές θέσεις που προκύπτουν στο δημόσιο και να σταματήσει το Υπουργείο Οικονομικών να εισάγει νέες διαδικασίες πρόσληψης που οδηγούν σε πρόσκαιρα οφέλη και δήθεν εξοικονομήσεις που εμπλέκουν το κράτος σε περιπέτειες και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

#ΣυντεχνίαΙσότητα #Δημόσιοςτομέας #ΚοινοβουλευτικάΚόμματα #ΚλαδικέςΣυντεχνίες

2 views0 comments