Η αναγκαιότητα σχεδιασμού ολοκληρωμένης Εθνικής Στεγαστικής ΠολιτικήςΕθνική Στεγαστική Πολιτική

Η Συμμαχία Πολιτών από τον Νοέμβριο του 2018 είχε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών καταθέτοντας τις θέσεις της για μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Στέγαση.

Η πρόταση μας χωρίζεται σε τρεις άξονες πολιτικής οι οποίοι αφορούν τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο Εργασίας.

1. Νομοθετική κατοχύρωση Εθνικού Κατώτατου Μισθού

Στόχος είναι η εξασφάλιση εισοδημάτων αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους Κύπριους. Η θεσμοθέτηση του έχει άμεση σχέση με τον καθορισμό Εθνικής Στεγαστικής Στρατηγικής γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τους νέους μας σε σχέδια μακροχρόνιας επιδότησης, ούτε θέλουμε η απόκτηση κατοικίας να φαντάζει για αυτούς ένα άπιαστο όνειρο. Μόνο διασφαλίζοντας τους εισοδήματα τα οποία ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, τους προσφέρουμε προοπτικές να μείνουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν την οικογένεια τους αλλά και να στεγάσουν τα όνειρα τους στην Πατρίδα μας.

2. Επίδομα πρώτης κατοικίας στην ύπαιθρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών πως η πρόταση που του έχουμε καταθέσει μετεκλογικά και αφορά την στήριξη νεαρών ζευγαριών για να κτίσουν την μόνιμη τους κατοικία στην ύπαιθρο, θα υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Με την πρόταση μας τα νεαρά ζευγάρια πέραν του κινήτρου για να κτίσουν στην ύπαιθρο, εξασφαλίζουν και το ποσό περίπου που απαιτεί η τράπεζα να επενδύσει ο δανειολήπτης πριν την έγκριση ενός στεγαστικού δανείου. Το κράτος θα επανακτήσει αυτό το ποσό μέσα από το ΦΠΑ και άλλους φόρους κατά την διάρκεια ανέγερσης της κατοικίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια βραχυπρόθεσμη επένδυση του Κράτους που θα αποφέρει οφέλη τόσο στο Κράτος όσο και στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα την ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές.

3. Θετική παρέμβαση ΚΟΑΓ στην αγορά στέγης

Η αναστολή για έξι σχεδόν χρόνια των εργασιών του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης και κατ’ επέκταση η αναστολή στο σχεδιασμό και κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και διαμερισμάτων, συνέτεινε στην αύξηση των ενοικίων. Η Στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από τον ΚΟΑΓ θα πρέπει να στοχεύει:

α. Φοιτητικές Εστίες

Να ανεγερθούν και να διατεθούν στην αγορά φοιτητικές εστίες στις περιοχές που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές. Οι εστίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται με χαμηλά ενοίκια βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

β. Διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου

Να ανεγερθούν και να διατεθούν διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πολύ ψηλά ενοίκια.

γ. Κατοικίες χαμηλού κόστους

Να κτιστούν κατοικίες χαμηλού κόστους για να διατεθούν σε νεαρά ζευγάρια αλλά και συμπολίτες μας με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι τιμές πώλησης να ανταποκρίνονται στο κόστος της ανέγερσης τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται χαμηλή δόση δανείου άρα και δυνατότητα χρηματοδότησης, ενώ το κράτος δεν θα έχει ουσιαστικά κανένα κόστος.

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης Εθνικής Στεγαστικής Στρατηγικής είναι αναγκαία. Δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε παραλείψεις του παρελθόντος γιατί πρόθεση και στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στην επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

Δεν χωρεί όμως άλλη αναβολή ή καθυστέρηση αυτή η συζήτηση.

#εθνικήστεγαστικήπολιτική #ΕθνικήΣτρατηγικήγιατηνΣτέγαση #ΕθνικόςΚατώτατοςΜισθός #Επίδομαπρώτηςκατοικίας #ΚΟΑΓ #ΠρότασηςΝόμουΣυμμαχίαςΠολιτών #ΦοιτητικέςΕστίες

11 views0 comments