Συγκάτοικοι με τους γονείς 1 στους 3 νέους -Στοιχεία Eurostatεθνική στεγαστική πολιτική

Αποκαρδιωτικά αλλά και ενδεικτικά της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται πλέον οι νέοι μας, είναι τα στοιχεία της Eurostat όπου καταδεικνύουν ότι ένας στους τρεις νέους ηλικίας από 25-34 ετών, αναγκάζονται να μένουν με τους γονείς τους.

Η ανεργία, οι εξευτελιστικοί μισθοί αλλά και η έλλειψη στεγαστικής πολιτικής, αποτελούν τροχοπέδι στα όνειρα των νέων μας για να ανοίξουν τα φτερά τους και να φτιάξουν δική τους οικογένεια.

Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε εδώ και μήνες εθνική στεγαστική πολιτική που χωρίζεται σε τρεις άξονες πολιτικής:

1. Νομοθετική κατοχύρωση Εθνικού Κατώτατου Μισθού στα 1125 ευρώ για όλα τα επαγγέλματα.

2. Επίδομα πρώτης κατοικίας στην ύπαιθρο.

3. Θετική παρέμβαση ΚΟΑΓ στην αγορά στέγης.

Η Στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από τον ΚΟΑΓ θα πρέπει να στοχεύει:

α. Φοιτητικές Εστίες. Δηλαδή να ανεγερθούν και να διατεθούν στην αγορά φοιτητικές εστίες στις περιοχές που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές και να διατίθενται με χαμηλά ενοίκια βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

β. Διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου. Να ανεγερθούν και να διατεθούν διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πολύ ψηλά ενοίκια.

γ. Κατοικίες χαμηλού κόστους.

#εθνικήστεγαστικήπολιτική #Eurostat #Επίδομαπρώτηςκατοικίας #Προτάσειςγιανεολαία #ΚΟΑΓ #ΦοιτητικέςΕστίες #ψηλάενοίκια

6 views0 comments