Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙσότηταΠαγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα

Για άλλη μια φορά η Συμμαχία Πολιτών παρευρέθηκε στην πορεία της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας, υπέρ των δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ως Συμμαχία Πολιτών δεν ανεχόμαστε να υπάρχει δυσμενής διάκριση και να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να την εφαρμόσει.

Η Συμμαχία Πολιτών έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο με στόχο την ίση μεταχείριση τους σε θέματα αποσπάσεων αλλά και την εξασφάλιση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών.

Βασική πολιτική μας φιλοσοφία είναι η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων που υφίστανται αδικίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν δεχόμαστε να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Για αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει με Πρόταση Νόμου που διασφαλίζει Εθνικό Κατώτατο Μισθό και στον ιδιωτικό τομέα όπως ισχύει στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ε.Ε.

Για αυτό και μέσα από την κοινή πολιτική διακήρυξη της συνεργασίας Συμμαχία-Οικολόγοι δηλώνουμε ρητά ότι θα αγωνιστούμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να γίνει πραγματικά μια κοινωνική ένωση, να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, να καταπολεμά τη φτώχεια και να μειώνει τις ανισότητες. Πρέπει να διασφαλιστούν δίκαιες αμοιβές, τα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και κατώτατος μισθός για όλους τους εργαζομένους, ανάλογα με τα προσόντα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας.

#ΠαγκύπριαςΣυντεχνίαςΙσότητα #δίκαιααιτήματα #αρχήτηςισότητας #ΠρότασηΝόμου #ΕθνικόΚατώτατοΜισθό

28 views0 comments