Στήριξη στη Στάση Εργασίας της Συντεχνίας ‘ΙΣΟΤΗΤΑ’Συντεχνία ‘ΙΣΟΤΗΤΑ’

Η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει την συντεχνία Ισότητα και όλους τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα. Βασική αρχή της πολιτικής μας φιλοσοφίας είναι η ίση μεταχείριση των εργαζομένων.

Παρευρεθήκαμε σήμερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τα μέλη της συντεχνίας ‘ΙΣΟΤΗΤΑ’ γιατί θεωρούμε λανθασμένη τη δυσμενή, άδικη και μειονεκτική μεταχείριση την οποία υφίστανται εργαζόμενοι αορίστου χρόνου έναντι συναδέλφων τους (Δημοσίων Υπαλλήλων) που εκτελούν την ίδια ακριβώς εργασία (ίδια καθήκοντα, ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες).

Η Συμμαχία Πολιτών έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο που αφορά στις μεταθέσεις των εργαζομένων αορίστου χρόνου με στόχο την ίση μεταχείριση τους αλλά και την εξασφάλιση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών.

Βασική πολιτική μας φιλοσοφία είναι η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων που υφίστανται αδικίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν δεχόμαστε να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Για αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει με Πρόταση Νόμου που διασφαλίζει Εθνικό Κατώτατο Μισθό και στον ιδιωτικό τομέα όπως ισχύει στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ε.Ε.

#ΣυντεχνίαΙΣΟΤΗΤΑ #ίσημεταχείρισηεργαζομένων #ΠρότασηΝόμου #Δημόσιοιυπάλληλοι

1 view0 comments