Παραίτηση Υπ.Δικαιοσύνης και παύση Αρχηγού Αστυνομίαςπαραίτηση υπουργού Δικαιοσύνης

Η παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και η παύση του Αρχηγού της Αστυνομίας αποτελούν μόνο ένα μέρος του όλου ζητήματος που απασχολεί την κυπριακή κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτό έχει να κάνει μόνο με την ανάληψη της πολιτικής και διοικητικής ευθύνης.

Αναμένουμε και επιμένουμε όπως ο Γενικός Εισαγγελέας αυτεπάγγελτα διορίσει ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή για να διερευνήσει τις όλες διαδικασίες που έγιναν αλλά και τα πρωτόκολλα που ακολουθεί η αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση περιπτώσεων εξαφανισμένων προσώπων. Να διερευνήσει κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί αυτά τα πρωτόκολλα και αν έχουν γίνει οι νενομισμένες έρευνες. Και αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή για δυο λόγους:

Πρώτο, για να εντοπισθούν ποιοι φέρουν ευθύνη. Ποιοι έκαναν ή δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους για να φτάσουμε να έχουμε αυτά τα στυγερά εγκλήματα. Και αυτοί που θα κριθούν ότι φέρουν ευθύνη να οδηγηθούν ενώπιων της δικαιοσύνης για να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο δεύτερος λόγος αποσκοπεί στο να εντοπισθούν ενδεχόμενα κενά και αδυναμίες στις διαδικασίες και να διορθωθούν. Εάν δεν διορθωθούν πολύ φοβάμαι, όπως συνέβηκε και με άλλα ζητήματα που απασχόλησαν της κυπριακή κοινωνία, θα επαναληφθούν παρόμοιες περιπτώσεις και στο μέλλον.

#ανεξάρτητηερευνητικήεπιτροπή #ΓενικόςΕισαγγελέας #πολιτικέςευθύνες #Κυπριακήκοινωνία #ΠαύσηαρχηγούΑστυνομίας #ΥπουργόςΔικαιοσύνης #ΠαραίτησηΥπΔικαιοσύνης

1 view0 comments