ΓεΣΥ - Οι πολίτες αγκαλιάζουν την μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμισηΓεΣΥ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από το ΓεΣΥ.

Οι πολίτες απέδειξαν ότι αγκαλιάζουν τη μεγάλη αυτή κοινωνική μεταρρύθμιση που σκοπό έχει να παρέχει το αγαθό της υγείας σε όλους, ασχέτως οικονομικών δυνατοτήτων. Απέδειξαν ότι δεν ανέχονται άλλο το υφιστάμενο σύστημα και στηρίζουν τους γιατρούς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.

Η δυναμική που απέκτησε πλέον το ΓεΣΥ είναι μη αναστρέψιμη. Κόντρα στους Ιούδες και τα αργύρια νίκησε το καλό και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Ως Συμμαχία Πολιτών, καλούμε τους πολέμιους του ΓεΣΥ τώρα τις ημέρες του Πάσχα, να αναλογιστούν τι προτάσσει η αγάπη και η ενσυναίσθηση προς τον συνάνθρωπο μας και να στηρίξουν και αυτοί το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

#ΓεΣΥ #Κύπριοιπολίτες #κοινωνικήμεταρρύθμιση

8 views0 comments