Κατώτατος μισθός - Περιοδεία βιοτεχνική ΑγλαντζίαςΚατώτατος μισθός

Μια επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες της Κύπρου θα τον βοηθήσει να διαπιστώσει ότι το «οικονομικό θαύμα» δεν έχει αγγίξει τα τεχνικά επαγγέλματα και τους εργαζόμενους.

Η Κύπρος χρειάζεται ολοκληρωμένα προγράμματα με κίνητρα και κρατικές χορηγίες για την αναβάθμιση των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών μας έτσι ώστε να μπούμε και ως κυπριακή οικονομία στην οικονομία της γνώσης, επενδύοντας πραγματικά και ολοκληρωμένα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Παράλληλα είναι πέραν από αναγκαίο πλέον να κατοχυρωθεί με νομοθεσία ο κατώτατος μισθός ώστε οι νέοι μας να μην τυγχάνουν της εκμετάλλευσης με μισθούς πείνας που δεν τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα η κυπριακή οικονομία και όχι δηλώσεις θριαμβολογίας χωρίς περιεχόμενο.

#Κατώτατοςμισθός #Περιοδεία #βιοτεχνικήΑγλαντζίας #ΥπουργόςΟικονομικών

5 views0 comments