Δολοφονίες- Ανεξάρτητη επιτροπή για το εάν η αστυνομία προέβη στις νενομισμένες έρευνες και διαδικασΓενικός Εισαγγελέας

Η όλη ιστορία με τον τρόπο που εξελίσσεται δημιουργεί μια κηλίδα ντροπής για την κυπριακή κοινωνία και την κυπριακή πολιτεία.

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι εξαφανίζονταν γυναίκες και από ότι φαίνεται, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, οι αρμόδιες αρχές, οι αστυνομικές αρχές δεν προέβησαν έγκαιρά στις νενομισμένες διαδικασίες και στις νενομισμένες έρευνες.

Για αυτό και χθες έστειλα επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα ζητώντας του να παρέμβει αυτεπάγγελτα και να διερευνήσει κατά πόσο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές ακολούθησαν τα πρωτόκολλα που οφείλουν να έχουν, ακολούθησαν τις νενομισμένες διαδικασίες και έκαναν πραγματικά τις έρευνες για να διαπιστώσουν την τύχη αυτών των γυναικών.

Εάν δεν έχουν προβεί σε ότι όφειλαν να πράξουν τότε θα πρέπει να απονεμηθούν ευθύνες. Αυτή την έρευνα δεν μπορούν να την κάνουν οι αστυνομικές αρχές, είναι αδιανόητο να ελέγξουν τον εαυτό τους.

Άρα παρότι έχει απαξιωθεί σε σημαντικό βαθμό ο θεσμός των ανεξάρτητων ερευνητικών επιτροπών , όχι από την ποιότητα των ερευνών και των ευρημάτων αλλά από αυτούς που καταδεικνύονται ως υπεύθυνοι, εντούτοις δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να διαπιστώσουμε τα κενά και τις αδυναμίες.

Και εύχομαι να μην διαπιστωθεί ότι κάποιοι με οδηγίες αντί να κάνουν έρευνες αποφάσιζαν κατά το δοκούν και ανάλογα με την εθνικότητα του προσώπου που εξαφανίστηκε. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο και αν έχει συμβεί τότε πρέπει να δοθούν πιο αυστηρές ποινές.

#Ανεξάρτητηεπιτροπή #Νενομισμένεςενέργειες #πρωτόκολλακαιδιαδικασίες #ΓενικόςΕισαγγελέας #Κυπριακήκοινωνία #ΑστυνομίαΚύπρου #Αυστηρέςποινές

3 views0 comments