Στεγαστικής πολιτική - Συνεδρία Επιτροπής Εσωτερικών Βουλήςστεγαστική πολιτική

Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέμα που αφορά την στεγαστική πολιτική που οφείλει αυτή η πολιτεία να σχεδιάσει και να εφαρμόσει. Δυστυχώς παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στο τέλος τους προηγούμενου χρόνου ότι θα παρουσιαζόταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από πλευράς κυβέρνησης για συγκεκριμένα μέτρα που θα λαμβάνονταν για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων, του φαινομένου των υψηλών ενοικίων αλλά κυρίως του γεγονότος ότι η πρόσβαση στην στέγαση είναι πολύ δύσκολη για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ακόμη δεν είναι έτοιμο το Υπουργείο Εσωτερικών να παρουσιάσει αυτόν τον σχεδιασμό.

Η Συμμαχία Πολιτών από τον Νοέμβριο του 2018 είχε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών καταθέτοντας τις θέσεις της για μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Στέγαση. Προτάσεις που είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με την Υπουργό Εργασίας όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Η πρόταση μας χωρίζεται σε τρεις άξονες πολιτικής οι οποίοι αφορούν τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο Εργασίας.

1. Νομοθετική κατοχύρωση Εθνικού Κατώτατου Μισθού

Στόχος είναι η εξασφάλιση εισοδημάτων αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους Κύπριους.

Έχουμε αναλύσει την πρόταση μας για θεσμοθέτηση Εθνικού Κατώτατου Μισθού στην Υπουργό Εργασίας, στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων όπου καταθέσαμε Πρόταση Νόμου.

Σε 22 από τις 28 χώρες της Ε.Ε. έχει θεσμοθετηθεί Εθνικός Κατώτατος Μισθός για όλα τα επαγγέλματα. Στην Κύπρο ο μέσος μισθός του Ιδιωτικού Τομέα είναι κατά 1000 και πλέον ευρώ μικρότερος από τον αντίστοιχο μέσο του Δημοσίου Τομέα. Θεωρούμε πως δεν μπορούμε πλέον να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Αφού η κρίση έχει παρέλθει και η ανεργία έχει μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό θα πρέπει και στην Πατρίδα μας να θεσμοθετήσουμε ένα ενιαίο Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

Η θεσμοθέτηση του έχει άμεση σχέση με τον καθορισμό Εθνικής Στεγαστικής Στρατηγικής γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τους νέους μας σε σχέδια μακροχρόνιας επιδότησης, ούτε θέλουμε η απόκτηση κατοικίας να φαντάζει για αυτούς ένα άπιαστο όνειρο. Μόνο διασφαλίζοντας τους εισοδήματα τα οποία ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, τους προσφέρουμε προοπτικές να μείνουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν την οικογένεια τους αλλά και να στεγάσουν τα όνειρα τους στην Πατρίδα μας.

2. Επίδομα πρώτης κατοικίας στην ύπαιθρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών πως η πρόταση που του έχουμε καταθέσει μετεκλογικά και αφορά την στήριξη νεαρών ζευγαριών για να κτίσουν την μόνιμη τους κατοικία στην ύπαιθρο, θα υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Θεωρούμε πως τα οφέλη από αυτή την πολιτική θα είναι πολλαπλά. Εκτός από την στήριξη νεαρών ζευγαριών στο να υλοποιήσουν τα όνειρα τους για απόκτηση της μόνιμης τους κατοικίας, θα ζωντανέψουμε τα χωριά και την ύπαιθρο μας που αντιμετωπίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τεράστια προβλήματα λόγο της μετακίνησης του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα. Με την πρόταση μας τα νεαρά ζευγάρια πέραν του κινήτρου για να κτίσουν στην ύπαιθρο, εξασφαλίζουν και το ποσό περίπου που απαιτεί η τράπεζα να επενδύσει ο δανειολήπτης πριν την έγκριση ενός στεγαστικού δανείου. Το κράτος θα επανακτήσει αυτό το ποσό μέσα από το ΦΠΑ και άλλους φόρους κατά την διάρκεια ανέγερσης της κατοικίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μιαν βραχυπρόθεσμη επένδυση του Κράτους που θα αποφέρει οφέλη τόσο στο Κράτος όσο και στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα την ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές.

3. Θετική παρέμβαση ΚΟΑΓ στην αγορά στέγης

Οι τιμές αγοράς στέγης και ενοικίου καθορίζονται από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή από την προσφορά και την ζήτηση. Ασφαλώς το Κράτος δεν μπορεί να ρυθμίσει νομοθετικά τις τιμές των ενοικίων. Η αναστολή για έξι σχεδόν χρόνια των εργασιών του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης και κατ’ επέκταση η αναστολή στο σχεδιασμό και κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και διαμερισμάτων, συνέτεινε στην αύξηση των ενοικίων, αφού αντικειμενικά δεν υπάρχουν προσφερόμενα διαμερίσματα ή κατοικίες σε χαμηλές τιμές για αγορά ή ενοικίαση. Η Στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από τον ΚΟΑΓ θα πρέπει να στοχεύει:

α. Φοιτητικές Εστίες

Να ανεγερθούν και να διατεθούν στην αγορά φοιτητικές εστίες στις περιοχές που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές. Οι εστίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται με χαμηλά ενοίκια βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

β. Διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου

Να ανεγερθούν και να διατεθούν διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πολύ ψηλά ενοίκια.

γ. Κατοικίες χαμηλού κόστους

Να κτιστούν κατοικίες χαμηλού κόστους για να διατεθούν σε νεαρά ζευγάρια αλλά και συμπολίτες μας με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι τιμές πώλησης να ανταποκρίνονται στο κόστος της ανέγερσης τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται χαμηλή δόση δανείου άρα και δυνατότητα χρηματοδότησης, ενώ το κράτος δεν θα έχει ουσιαστικά κανένα κόστος.

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης Εθνικής Στεγαστικής Στρατηγικής είναι αναγκαία. Δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε παραλείψεις του παρελθόντος γιατί πρόθεση και στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στην επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

Μέχρι να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική θα πρέπει να αυξηθεί το επίδομα ενοικίου σε ευάλωτες ομάδες. Το επίδομα να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές πραγματικές τιμές ενοικίων αλλά και να καλύπτει όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

Η επιδοματική πολιτική όμως δεν προσφέρει λύση στο πρόβλημα και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενδιάμεση επιλογή ανάγκης για το διάστημα μέχρι την εφαρμογή πολιτικών που θα λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα.

Για εμάς το θέμα αυτό αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και θα παραμείνουμε στην διάθεση των αρμοδίων για να συμβάλουμε θετικά καταθέτοντας τις εμπεριστατωμένες μας προτάσεις. Δεν χωρεί όμως άλλη αναβολή ή καθυστέρηση αυτή η συζήτηση. Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν άμεσα με την κατάθεση των εισηγήσεων τους για να συμφωνηθεί ολοκληρωμένη στρατηγική για να εφαρμοστεί άμεσα.

#Στεγαστικήπολιτική #ΕπιτροπήΕσωτερικώνΒουλής #Πολιτεία #ΥπουργόςΕσωτερικών #ΥπουργείοΕργασίας #ΠροτάσειςΣυμμαχίαςΠολιτών

4 views0 comments