Επιστολή Γιώργου Λιλλήκα προς Γενικό Εισαγγελέα για έρευνα ως προς τις διαδικασίες των αστυνομικών αΕπιστολή Γιώργου Λιλλήκα προς Γενικό Εισαγγελέα

Επιστολή με την οποία ζητά έρευνα για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα των αστυνομικών αρχών στις περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων, απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών στον Γενικό Εισαγγελέα.

Στην επιστολή ο κ. Λιλλήκας επισημαίνει ότι η πρόσφατη περίπτωση του φόνου των δύο γυναικών από τις Φιλιππίνες, γεννά πολλά ερωτηματικά ως προς το τι έπραξαν οι αστυνομικές αρχές πριν την ανακάλυψη της σορού του πρώτου θύματος.

Ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες; Έγιναν όλες οι νενομισμένες έρευνες για εντοπισμό τους;

Υπάρχει περίπτωση, επειδή η εξαφάνιση αφορούσε αλλοδαπές γυναίκες, το ενδιαφέρον και οι έρευνες των αστυνομικών αρχών να ήταν ελλιπείς και όχι οι νενομισμένες;

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών προσθέτει ότι αν και η αξία των ερευνητικών επιτροπών έχει πληγεί (όχι από την ποιότητα των ευρημάτων και πορισμάτων τους αλλά από αυτούς που καταδεικνύονται ως υπεύθυνοι), εντούτοις καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβει αυτεπάγγελτα διορίζοντας Ανεξάρτητη Επιτροπή για διερεύνηση των διαδικασιών και των ερευνών που ακολουθήθηκαν σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή:

Κον Κώστα Κληρίδη

Γενικό Εισαγγελέα

22 Απριλίου 2019

Θέμα: Έρευνα για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα των αστυνομικών αρχών στις περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων

Η περίπτωση του αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς που δολοφόνησε τις Mary Rose και Arian Palamas Lozano και ενδεχόμενα και τη Σιερα, κόρης της πρώτης, έφερε στην επιφάνεια ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι αστυνομικές αρχές στην περίπτωση που ένα πρόσωπο δηλωθεί ως «ελλείπον».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, 32 γυναίκες, στην τεράστια πλειοψηφία αλλοδαπές, έχουν δηλωθεί ως ελλειπούσες τα τελευταία χρόνια.

Η πρόσφατη περίπτωση του φόνου των δύο γυναικών από τις Φιλιππίνες, γεννά πολλά ερωτηματικά ως προς το τι έπραξαν οι αστυνομικές αρχές πριν την ανακάλυψη της σορού του πρώτου θύματος.

Ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες; Έγιναν όλες οι νενομισμένες έρευνες για εντοπισμό τους;

Υπάρχει περίπτωση, επειδή η εξαφάνιση αφορούσε αλλοδαπές γυναίκες, το ενδιαφέρον και οι έρευνες των αστυνομικών αρχών να ήταν ελλιπείς και όχι οι νενομισμένες; Αν ναι, αυτό οφείλεται σε οδηγίες ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται ανάλογα με την εθνικότητα του προσώπου που εξαφανίστηκε ή πρόκειται για προσωπική πρωτοβουλία σε χαμηλότερα στρώματα του αστυνομικού σώματος;

Αν και η αξία των ερευνητικών επιτροπών έχει πληγεί (όχι από την ποιότητα των ευρημάτων και πορισμάτων τους αλλά από αυτούς που καταδεικνύονται ως υπεύθυνοι), εντούτοις πιστεύω ότι θα πρέπει να παρέμβετε αυτεπάγγελτα διορίζοντας Ανεξάρτητη Επιτροπή για διερεύνηση των διαδικασιών και των ερευνών που ακολουθήθηκαν σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Όπου υπάρχουν ευθύνες αυτές πρέπει να αποδοθούν. Ταυτόχρονα να εντοπιστούν τα κενά, ελλείψεις ή αδυναμίες για να διορθωθούν έτσι ώστε να μην επαναληφθούν σε μελλοντικές περιπτώσεις.

Γιώργος Λιλλήκας

Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης

Αρχηγό Αστυνομίας

#ΕπιστολήΓιώργουΛιλλήκαπροςΓενικόΕισαγγελέα #ΓιώργοςΛιλλήκας #ΓενικόςΕισαγγελέας #Αστυνομικέςαρχές #ΕθνικήΦρουρά #πρωτόκολλακαιδιαδικασίες #Φιλιππίνες

4 views0 comments