ΓεΣΥ - Συζήτηση κανονισμών στην Επιτροπή ΥγείαςΓεΣΥ

Μετά τη ψήφιση των κανονισμών από την Ολομέλεια που αφορούν τους προσωπικούς και τους ειδικούς γιατρούς συνεχίζεται στην Επιτροπή Υγείας η συζήτηση για τους κανονισμούς που αφορούν τόσο τα φαρμακεία όσο και τα κλινικά εργαστήρια.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και τα κλινικά εργαστήρια έχουν δηλώσει την πρόθεση να ενταχθούν στο σύστημα υγείας.

Αυτά τα δυο οργανωμένα σύνολα είναι υπέρ της εφαρμογής του ΓεΣΥ και είναι και εύλογο να κατέρχονται στις συζητήσεις της Επιτροπής Υγείας για να καταθέτουν τις απόψεις τους γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο θα στηρίξουν και θέλουν να είναι βελτιωμένο τόσο για τους παρώχους υγείας όσο και για τους ασθενείς και τους πολίτες.

Αυτό που δεν κατανοούμε είναι το γεγονός ότι τόσο ο ΠΙΣ όσο και ο ΠΑΣΥΝ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν το ΓεΣΥ αλλά κατέρχονται στις συζητήσεις για να συζητήσουν για τα μέλη τους που κάποια επιθυμούν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ.

Εμείς καλούμε τόσο τους γιατρούς όσο και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που βλέπουν θετικά το ΓεΣΥ, παρ' όλες τις διαφωνίες των οργανώσεων τους να προσέλθουν σε απευθείας διάλογο με τον ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε αν υπάρχουν οι οποιεσδήποτε ανησυχίες ή προτάσεις που βελτιώνουν το σύστημα να τις γνωρίζει ο ΟΑΥ και το Υπουργείο κατευθείαν από αυτούς που βλέπουν θετικά το ΓεΣΥ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι οποίες πρόνοιες που δεν αλλάζουν την φιλοσοφία του Συστήματος και βρίσκονται εντός της νομοθεσία που έχει ψηφιστεί.

#ΓεΣΥ #ΕπιτροπήΥγείας #ΠΑΣΥΝ #ΠΙΣ #ΟΑΥ

3 views0 comments